Home Up Feedback Contents Search

 Наредби
 

 

 

 

Правилник за провеждане на състезания през 2015 г.

Правилник за провеждане на състезания през 2014 г.

Наредба за определяне на нац.отбори за класове F3 и F5 планери (RC планери)

Наредба за класиране на клубовете, членове на БФА, според спортните им успехи

Правилник за провеждане на състезания през 2013 г.

Наредба за определяне на националните отбори за класове F2 (кордови)

Наредба за определяне на националните отбори за класове F1 (свободнолетящи)

Наредба за определяне на националните отбори за класове S (ракетомоделизъм) 

Наредба за удостояване на изявени спортисти и треньори със спортни звания 

Наредба за устройство и работа на комисиите по основните спортни класове  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send mail to bfa@dir.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 10/29/14