Home Feedback Contents Search

 Програми
 

 

Информация
Връзки

 

 

 

Програма "Спорт за децата в свободното време"

Програмата е на Минстерството на физическото възпитание и спорта, насочена е към клубовете, членове на БФА, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Изисква се и клуба да има регистрация в Централния регистър на Министрество на правосъдието, поне от 2009 година.

 

Send mail to bfa@dir.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 10/29/14