Home Up Feedback Contents Search

 Правилник F2
 

 

 

 

 

Проекто национален отбор на България за 2017 г. класове F2 (кордови)

Правилник за клас F2D (комбат) превод на български

Проекто национален отбор на България за 2015 г. класове F2 (кордови)

Правилник са класове F2 (кордови) 2014 (английски)

Правилник за клас F2D (Въздушен бой) ред.2013 г.

Правилник за класовете F2 (кордови) ред.2013 г. Английски

Състезателен картон за кордов акробатичен модел (деца и юноши)

Правилник за клас F2D (Въздушен бой) ред.2011 г.

Правилник за класовете F2 (кордови) ред.2011 г. Английски

Правилник за класовете F2 (кордови) редакция 2010 г.

Критерии за определяне на националния отбор F2 (кордови) за 2010 г.

Правилник за класовете F2 (кордови) редакция 2010 г. Английски

Правилник за клас F2D (комбат) редакция 2009 г.

Правилник за клас F2D 130 (комбат) редакция 2009 г.

Правилник за класовете F2 (кордови) редакция 2008 г.

 

 

 

Send mail to bfavio@abv.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 01/20/16