Бюджет на БФА за 2011 г.
Приходи 
МФВС субсидия адм.разходи 3500.00
МФВС целева субсидия клубове 3800.00
МФВС целева субсидия F1 Аржентина 7520.00
МФВС целева субсидия F2 Полша 8500.00
МФВС целева субсидия Нац.п-ва 9000.00
МТО оборудване 650.00
Чл.внос и такси състезания и лицензи 7000.00
Подготовка Николай Николов 500.00
   
Общо приходи: 40470.00
Разходи
Субсидии към клубове 3800.00
Такси и билети Аржентина 7000.00
Такси и пътни Полша 5500.00
Съдийски курсове кордови Ф2 3000.00
Национални първенства  10000.00
Застраховки 1000.00
Подготовка Николай Николов 500.00
Такса Вълканов възстановяване 500.00
Премии Световни и Европейски п-ва 2000.00
Съдийски курсове F3A, F5B 1000.00
Помощ Павел Иванов 500.00
Такси към Национален Аероклуб 3000.00
МТО оборудване  650.00
Консумативи 500.00
Командировка Лозана домакинство Ф2 1000.00
Други 500.00
     
40450.00
Общо за периода: 20.00