Бюджет на БФА за 2012 г.
Приходи 
МФВС целева субсидия Нац.първенства 17264,00
МФВС целева субсидия клубове 4000,00
МФВС целева субсидия S Словакия 11000,00
МФВС целева субсидия F2 Пазарджик 3000,00
МФВС целева субсидия F1 Италия 5000,00
МФВС субсидия адм.разходи 6000,00
Възстановяване състезатели 1 и 2 група 600,00
МТО оборудване 3000,00
Подготовка състезатели 1 и 2 група 6200,00
Средства за треньор 9600,00
Такси Св.купи 2013 1000,00
Чл.внос и такси състезания и лицензи 8000,00
   
Общо приходи: 74664,00
Разходи
Субсидии към клубове 4000,00
Такси Ракето Словакия 11000,00
Такси F1 Италия 5000,00
Нац.отбор F2 спане и храна Пазарджик 3000,00
Национални първенства  20000,00
Застраховки 1000,00
Подготовка състезатели 1 и 2 група 6200,00
Възстановяване състезатели 1 и 2 група 600,00
Такси Ангел Тодоров и Марияна Савова 1200,00
Премии Световни и Европейски п-ва 2012 1000,00
Съдийски курсове  500,00
Такси към Национален Аероклуб 3000,00
МТО оборудване  3000,00
Консумативи 500,00
Командировка Лозана домакинства 2013 1000,00
Такси Домакинства 2013 1200,00
Такси за Св.купи 2013 1000,00
Средства треньор 9600,00
Счетоводство    1500,00
74300,00
Общо за периода: 364,00