Картотекирани състезатели на БФА за 2012 г.
Лиценз Име и Фамилия   Клуб
830 Кирил Иванов "Авиомоделклуб" гр.Варна
831 Павел Иванов "Авиомоделклуб" гр.Варна
832 Светослав Синапов "Авиомоделклуб" гр.Варна
950 Деян Доков юн. "Кредо - клуб по моделизъм" гр.София
951 Петър Крумов юн. "Кредо - клуб по моделизъм" гр.София
952 Николай Данданов "Кредо - клуб по моделизъм" гр.София
953 Христо Гавраилов "Кредо - клуб по моделизъм" гр.София
954 Велин Величков "Кредо - клуб по моделизъм" гр.София
280 Бисер Братоев "Моделклуб Девня" гр.Девня
281 Даниел Ненков "Моделклуб Девня" гр.Девня
282 Илко Илиев "Моделклуб Девня" гр.Девня
283 Ангел Илиев "Моделклуб Девня" гр.Девня
284 Слав Братоев юн. "Моделклуб Девня" гр.Девня
285 Стоян Радков юн. "Моделклуб Девня" гр.Девня
790 Спас Влайков "Модел-яхт клуб" гр.Пазарджик
250 Стоян Вранчев  "Ракетомоделен Клуб - КОНДОР" гр.Пещера
251 Димитър Вачков "Ракетомоделен Клуб - КОНДОР" гр.Пещера
252 Павел Тилев "Ракетомоделен Клуб - КОНДОР" гр.Пещера
253 Павел Груев "Ракетомоделен Клуб - КОНДОР" гр.Пещера
254 Пламен Панчев юн. "Ракетомоделен Клуб - КОНДОР" гр.Пещера
255 Мартин Иванчев юн. "Ракетомоделен Клуб - КОНДОР" гр.Пещера
256 Тодор  Александров юн. "Ракетомоделен Клуб - КОНДОР" гр.Пещера
150 Стефан Василев "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
151 Мария Сомлева "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
153 Калоян Димитров юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
154 Николай Петров  юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
155 Станимир Петров юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
157 Христиана Василева юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
162 Тотьо Майсторски юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
163 Емил Тотев юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
164 Георги Тодоров юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
165 Манол Парашкевов юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
166 Томислав Кънчев юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
167 Николай Ножаров  юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
170
Николай Драганов 
юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
171
Теодор Тодоров 
юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
172
Драгомир Петров 
юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
173
Божидар Иванов 
юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
174
Даниел Йонков 
юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
175
Станислав Йонков 
юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
176
Тервел Илиев 
юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
177
Даниел Ненов 
юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
178
Валентин Вълев 
юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
179
Братован Братованов 
юн. "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
600 Харалан Бакърджиев "СКМ ИКАР-2010" гр. Севлиево
557 Милен Тотев "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък
558 Николай Иванов "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък
559 Тянко Ковачев "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък
560 Николай Нанчев "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък
561 Младен Тотев юн. "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък
562 Цветан Вълчев юн. "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък
568 Теодор Златанов юн. "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък
569 Росен Златанов юн. "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък
570 Христо Христов юн. "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък
520 Миладин Сомов вет. "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък
521 Иван Сърътонев вет. "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък
105 Петьо Генчев  "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък
810 Борислав Бърдаров "Централен Авиомоделен Клуб ЦАМК" гр.София
811 Николай Бърдаров юн. "Централен Авиомоделен Клуб ЦАМК" гр.София
812 Цветан Бончев "Централен Авиомоделен Клуб ЦАМК" гр.София
813 Иван Георгов "Централен Авиомоделен Клуб ЦАМК" гр.София
814 Свилен Коларов "Централен Авиомоделен Клуб ЦАМК" гр.София
810 Борислав Бърдаров "Централен Авиомоделен Клуб ЦАМК" гр.София
811 Николай Бърдаров юн. "Централен Авиомоделен Клуб ЦАМК" гр.София
812 Цветан Бончев "Централен Авиомоделен Клуб ЦАМК" гр.София
813 Иван Георгов "Централен Авиомоделен Клуб ЦАМК" гр.София
814 Свилен Коларов "Централен Авиомоделен Клуб ЦАМК" гр.София
815 Яна Малкоданска юн. "Централен Авиомоделен Клуб ЦАМК" гр.София
601 Константин Фъртунов “Спорт Модел Клуб Габрово” гр. Габрово
602 Десислав Илиев “Спорт Модел Клуб Габрово” гр. Габрово
603 Росимир Матеев “Спорт Модел Клуб Габрово” гр. Габрово
604 Димитър Пенев “Спорт Модел Клуб Габрово” гр. Габрово
605 Милчо Милчев “Спорт Модел Клуб Габрово” гр. Габрово
500 Мирослав Мандичев Автомоделен Клуб гр. Левски
501 Пламен Пенчев Автомоделен Клуб гр. Левски
502 Стефан Георгиев юн. Автомоделен Клуб гр. Левски
152 Николай Ж. Николов Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
350 Христо Петров Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
352 Петър Вълев  Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
353 Георги Върбев Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
354 Милко Велчевски Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
355 Виталий Велчевски Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
356 Николай Удварев  Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
357 Величко Пейков Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
358 Генко Петров вет. Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
359 Христофор Хитков Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
361 Йордан Петков юн. Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
362 Цветан Минев юн. Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
363 Тихомир Абаджиев юн. Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
365 Бетина Върбева юн. Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
366 Ванеса Вескова юн. Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
367 Михаил Велчевски юн. Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
368 Борислав Борисов юн. Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
369 Йордан Димитров юн. Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
370 Николай Василев юн. Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
371 Никола Стефанов юн. Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
372 Димитър Корназов Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
373 Благовест Иванов юн. Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
374 Симона Иванова юн. Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
375 Христо Панчелиев юн. Модел Клуб Ловеч гр. Ловеч
100 Николай  Ат. Николов Модел Клуб Шумен гр. Шумен
200 Николай  Й.  Николов Модел Клуб Шумен гр. Шумен
201 Стефан Стефанов Модел Клуб Шумен гр. Шумен
202 Валентин Вълчев Модел Клуб Шумен гр. Шумен
203 Добри  Маринов Модел Клуб Шумен гр. Шумен
204 Стойчо  Николaeв Модел Клуб Шумен гр. Шумен
205 Ивайло Димитров юн. Модел Клуб Шумен гр. Шумен
206 Николай Калайджиев Модел Клуб Шумен гр. Шумен
207 Филип Стаменков  юн. Модел Клуб Шумен гр. Шумен
208 Ивелин Димитров Модел Клуб Шумен гр. Шумен
209 Десислав Пенев юн. Модел Клуб Шумен гр. Шумен
210 Момчил Йорданов Модел Клуб Шумен гр. Шумен
405 Тошко Михайлов Модел Клуб Шумен гр. Шумен
400 Драгомир Драганов Модел-Клуб "Добротица" гр. Добрич
401 Пенко Пенев Модел-Клуб "Добротица" гр. Добрич
402 Антон Манолов Модел-Клуб "Добротица" гр. Добрич
403 Антон Георгиев Модел-Клуб "Добротица" гр. Добрич
407 Цветомил Цанев Модел-Клуб "Добротица" гр. Добрич
408 Александър Марев юн. Модел-Клуб "Добротица" гр. Добрич
409 Виктор Манолов юн. Модел-Клуб "Добротица" гр. Добрич
412 Момчил Пенев юн. Модел-Клуб "Добротица" гр. Добрич
413 Пламен Луканов Модел-Клуб "Добротица" гр. Добрич
415 Николай Маринов Модел-Клуб "Добротица" гр. Добрич
417 Христо Иванов Модел-Клуб "Добротица" гр. Добрич
700 Станислав Лефтеров ОУСК "БУРГАС - 2007 гр. Бургас
702 Евгени Желязков ОУСК "БУРГАС - 2007 гр. Бургас
704 Николай Богданов ОУСК "БУРГАС - 2007 гр. Бургас
706 Ивайло Захариев юн. ОУСК "БУРГАС - 2007 гр. Бургас
707 Георги Георгиев ОУСК "БУРГАС - 2007 гр. Бургас
708 Деница Кирева юн. ОУСК "БУРГАС - 2007 гр. Бургас
709 Светозар Караиванов юн. ОУСК "БУРГАС - 2007 гр. Бургас
710 Стефан Чолаков юн. ОУСК "БУРГАС - 2007 гр. Бургас
711 Кристиан Благоев юн. ОУСК "БУРГАС - 2007 гр. Бургас
550 Розен Тодоров вет. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
551 Седеф Дончев вет. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
552 Илия Царски вет. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
553 Добри Грабчев вет. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
554 Стефан Стефанов СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
555 Димитър Вълканов СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
563 Венцислав Димитров юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
564 Драгомир Танев юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
565 Светослав Здравков юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
566 Иван Михайлов юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
567 Ивайло Трифонов юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
571 Иван Пелтешки юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
572 Дамян Пазвански юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
573 Захари Захариев СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
574 Любомир Атанасов СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
575 Иван Кертиков СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
576 Христо Христов СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
577 Нелина Розенова юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
578 Теодор Лъчезаров юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
581
Лъчезар Николов
юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
582
Пламен Тотев
СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
583
Михаил Димовски
юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
101 Валентин Савов СК "Моделист" Г.Оряховица
102 Цветан Цветков СК "Моделист" Г.Оряховица
103 Христо Тодоров  СК "Моделист" Г.Оряховица
104 Николай П. Николов вет. СК "Моделист" Г.Оряховица
106 Иван Климов вет. СК "Моделист" Г.Оряховица
107 Димитър Димитров  СК "Моделист" Г.Оряховица
108 Марин Георгиев вет. СК "Моделист" Г.Оряховица
109 Тотьо Вълчев вет. СК "Моделист" Г.Оряховица
110 Данчо Кълнъков вет. СК "Моделист" Г.Оряховица
111 Пламен Михайлов юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
112 Марияна Савова юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
113 Христина Савова юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
118 Петър Билев юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
121 Иван Николов юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
122 Тодор Николов юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
123 Ивайло Баланов юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
124 Ерика Йорданова юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
125 Виктория Йорданова юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
126 Венцислав Петров СК "Моделист" Г.Оряховица
129 Стефан Ивайлов Еленчев юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
130 Иван Атанасов Иванов юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
131 Александър Тодоров юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
132 Дамян Кънев юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
133 Иван Иванов юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
134 Христо Христов юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
135 Теодор Маринов юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
136 Мартин Атанасов юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
137 Димитър Найденов юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
138 Петър Стойчев юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
139 Светослав Спасов юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
140 Красимир Тасев СК "Моделист" Г.Оряховица
141 Кристиян Борисов юн. СК "Моделист" Г.Оряховица
650 Тошко Стоянов Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан
651 Борис Леков Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан
652 Пламен Йорданов Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан
654 Валери Вълков юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан
655 Тони Станев юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан
656 Божидар Тонев юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан
658 Димитър Аврамов Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан
660 Веселин Веселинов юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан
661 Димитър Бончев юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан
662 Антонио Петров юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан
663 Николай Ненчев юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан
664 Белгин Себайдин юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан
300 Георги Кабаков Спортен Клуб Моделисти - Пловдив 
301 Николай Пейчев Спортен Клуб Моделисти - Пловдив 
305 Асен Танев Спортен Клуб Моделисти - Пловдив 
306 Георги Леков Спортен Клуб Моделисти - Пловдив 
307 Ангел Маргаров Спортен Клуб Моделисти - Пловдив 
308 Христо Игнатов Спортен Клуб Моделисти - Пловдив 
310 Иван Горанов вет. Спортен Клуб Моделисти - Пловдив 
311 Цветелин Горанов Спортен Клуб Моделисти - Пловдив 
314 Мартин Христов Спортен Клуб Моделисти - Пловдив 
316 Стоян Ламбрев Спортен Клуб Моделисти - Пловдив 
317 Васил Милев Спортен Клуб Моделисти - Пловдив 
451 Емил Атанасов  Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе
452 Валентин Христов Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе
453 Бисер Христов  Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе
455 Валентин Павлов Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе
456 Любомир Колев Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе
457 Любомир Бакалов Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе
458 Христо Христов Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе
459 Христо Йотов Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе
460 Валентин Хасъджиев юн. Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе
657 Ангел Тодоров Съюз по Авиомоделизъм ИКАР гр. Дупница
750 Константин Ранов Съюз по Авиомоделизъм ИКАР гр. Дупница
751 Сотир Лазарков Съюз по Авиомоделизъм ИКАР гр. Дупница
752 Пламен Василев  Съюз по Авиомоделизъм ИКАР гр. Дупница
753 Емил Драгомиров Съюз по Авиомоделизъм ИКАР гр. Дупница
754 Кънчо Кънев  Съюз по Авиомоделизъм ИКАР гр. Дупница
755 Любомир Дончев  Съюз по Авиомоделизъм ИКАР гр. Дупница
756 Орлин Дончев Съюз по Авиомоделизъм ИКАР гр. Дупница
757 Ромео Дончев Съюз по Авиомоделизъм ИКАР гр. Дупница
758 Юлия Лазаркова Съюз по Авиомоделизъм ИКАР гр. Дупница
759 Владимир Костадинчев Съюз по Авиомоделизъм ИКАР гр. Дупница
760 Атанас Захариев Съюз по Авиомоделизъм ИКАР гр. Дупница
763 Веско Стоилов Съюз по Авиомоделизъм ИКАР гр. Дупница
770 Александър Якимов юн. Съюз по Авиомоделизъм ИКАР гр. Дупница