Отчет за приходите и разходите на БФА за 2011 година
Приходи 
МФВС субсидия адм.разходи 7000,00
МФВС целева субсидия клубове 3800,00
МФВС целева субсидия F1 Аржентина 7520,00
МФВС целева субсидия F2 Полша 8500,00
МФВС целева субсидия Нац.п-ва 9000,00
МТО оборудване 650,00
Подготовка Николай Николов 500,00
Чл.внос и такси състезания и лицензи 7850,00
Такси Св.купи 2012 900,00
   
Общо приходи: 45720,00
Разходи
Субсидии към клубове 3800,00
Такси и билети Аржентина 7054,00
Такси и пътни Полша 5930,00
Съдийски курсове кордови Ф2 2900,00
Национални първенства  7180,00
Застраховки 500,00
Подготовка Николай Николов 500,00
Такса Вълканов възстановяване 500,00
Награди, купи медали Нац.първенства 3500,00
Съдийски курсове F3A, F5B 1000,00
Помощ Павел Иванов 500,00
Такси към Национален Аероклуб 3210,00
МТО оборудване  650,00
Консумативи, тонери хартия 500,00
Такси Св.Първенство и Св.купи 2155,00
Командировки Лозана домакинство Ф2 2800,00
Други, такси, хостинг, домейни 980,00
Счетоводство 1335,00
Такса Бърдаров Словения 580,00
Премии Световни и Европейски п-ва 0,00
       
45574,00
Резултат за годината: 146,00