Бюджет на БФА за 2013 г. (проект)
Приходи 
МФВС целева субсидия Нац.първенства 18000,00
МФВС целева субсидия клубове 4000,00
МФВС целева субсидия S Каспичан 3000,00
МФВС целева субсидия F2 Унгария 2000,00
МФВС целева субсидия F1 Франция 5000,00
МФВС целева субсидия F1 Пазарджик 1000,00
МФВС субсидия адм.разходи 1000,00
МТО оборудване 3000,00
Подготовка състезатели 2 група 3200,00
Такси Св.купи 2014 1000,00
Чл.внос и такси състезания и лицензи 8000,00
Други приходи 1000,00  
Общо приходи: 50200,00
Разходи
Такси към Национален Аероклуб 3000,00
Такси за Св.купи 2014 1000,00
Такси Домакинства 2014 1000,00
Такси F1 Франция 5000,00
Съдийски курсове  1000,00
Субсидии към клубове 4000,00
Премии Световни и Европейски п-ва 1000,00
Подготовка състезатели 2 група 3200,00
Национални първенства  20000,00
МТО оборудване  3000,00
Консумативи 500,00
Командировка Лозана домакинства 2014 2000,00
Застраховки 500,00
Подпомагане домакинства Европейски п-ва 4000,00
Счетоводство    1500,00
50700,00
Общо за периода: -500,00