Финансов отчет БФА 2013
Приходи 2013 г.
Членски внос и ФАИ лицензи и такси 7699
ММС 41848
Европейско Ф1 юноши 59023
Други 3641
Общо Приходи 112211
Разходи 2013 г.
Такси ФАИ 2076
Такси ФАИ лицензи БНАК 1800
Подготовка 3200
Конференция FAI Лозана 1150
Застраховки 752
Европейско Ф1 юноши 52672
Национални първенства 7500
Такси участие и командировъчни СП, ЕП 10820
Банкови такси 1063,62
Материали и консумативи 840
Административни 300
Сигма строй, Пазарджик - 2012 18000
Дарение Димитър Ганчев 1000
     
Общо разходи 101174
Резултат за годината: 11037 +
Налични по сметки БФА към 31.12.2013
банка EUR в лева 8237,28
banka лв 2 800,48
Общо по сметки 11037,76