Бюджет на БФА за 2014 г.
Приходи 
ММС субсидия  8000
Чл.внос и такси състезания и лицензи 6000
Други 1000
Общо приходи: 15000
Разходи
Национални първенства  3000
Застраховки нац. и световно 860
Такси към Национален Аероклуб 1800
Консумативи 500
Лозана 2014 1150
Такса домакинство 2015 1200
Такси юноши ЕП, СП 2014 3000
Сигма строй 2012 7000
Административни   1200
Общо 19710
Разлика -4710