БФ по АВИОМОДЕЛИЗЪМ
Спортен календар за 2014 год. 
Дата на провеждане от ..... Дата на провеждане до ..... Вид проява /СП, ЕП, СК, ЕК, МТ, ДСК и др./ Наименование на  проявата Класове Възрастова група Място на провеждане (град) Държава на провеждане
01 Март 2014 г. 02 Март 2014 г. НТ Национален турнир "Купа РЕА"    мъже и юноши гр.Търговище България
22 Март 2014 г. 23 Март 2014 г. НТ Национален Авиомоделен Събор   откриване на сезона   мъже и юноши гр.Казанлък България
04 Април 2014 г. 06 Април 2014 г. НТ Национален турнир по ракето-моделизъм за деца и юноши   деца и юноши гр.Севлиево България
12 Април 2014 г. 13 Април 2014 г. НТ Национален турнир "Купа ПАМ" F3J; F5J   мъже и юноши гр.Пловдив България
02 Май 2014 г. 04 Май 2014 г. СК "Купа България F3J" етап от Св.купа F3J    мъже и юноши гр.Дупница България
02 Май 2014 г. 04 Май 2014 г. СК "Купа София" етап от Св.купа F1 Свободнолетящи   мъже и юноши гр.Пазарджик България
16 Май 2014 г. 18 Май 2014 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши   деца и юноши гр.Ловеч България
23 Май 2014 г. 25 Май 2014 г. СК "Купа Каспичан" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм   мъже и юноши гр.Каспичан България
23 Май 2014 г. 25 Май 2014 г. СК "Купа СРЕМ" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи   мъже и юноши гр.Зренянин Сърбия
23 Май 2014 г. 25 Май 2014 г. СК "Купа Осиек F3J" етап от Св.купа F3J    мъже и юноши гр.Осиек Хърватия
06 Юни 2014 г. 08 Юни 2014 г. СК "Купа Асен Йорданов" етап от Св.купа F2 Кордови   мъже и юноши гр.Равда България
06 Юни 2014 г. 08 Юни 2014 г. СК "Купа Истанбул" етап от Св.купа F1 Свободнолетящи   мъже и юноши гр.Визе Турция
07 Юни 2014 г. 08 Юни 2014 г. НТ Национален турнир "Ловеч" F3J; F5J   мъже и юноши гр.Ловеч България
14 Юни 2014 г. 15 Юни 2014 г. СК "Купа Сирмиум" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм   мъже и юноши гр.Ср.Митровица Сърбия
14 Юни 2014 г. 15 Юни 2014 г. СК "Купа Хигия" етап от Св.купа F2 Кордови   мъже и юноши гр.Пазарджик България
14 Юни 2014 г. 15 Юни 2014 г. НП Национално Първенство F2 Кордови   мъже и юноши гр.Пазарджик България
21 Юни 2014 г. 22 Юни 2014 г. СК "Купа Вега" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм   мъже и юноши гр.Задовинек Словения
28 Юни 2014 г. 29 Юни 2014 г. НТ Национален турнир "Купа Ловеч" F3A, F3A Народен, F3A Спорт, F4C   мъже и юноши гр.Ловеч България
28 Юни 2014 г. 29 Юни 2014 г. НТ Национален турнир в клас F2D комбат   мъже и юноши гр.Ямбол България
04 Юли 2014 г. 06 Юли 2014 г. СК "Купа България F5J" етап от Св.купа F5J    мъже и юноши гр.Дупница България    
04 Юли 2014 г. 06 Юли 2014 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм, F1 свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1H мъже и юноши гр.Левски България http://www.f1abc.com/ Валентин Савов  0888408940
07 Юли 2014 г. 09 Юли 2014 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм, F1 свободнолетящи   юноши гр.Плевен България    
11 Юли 2014 г. 13 Юли 2014 г. СК "Купа Мартин" етап от Св.купа F3J    мъже и юноши гр.Мартин Словакия    
13 Юли 2014 г. 20 Юли 2014 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, клас F3J   мъже и юноши гр.Мартин Словакия    
18 Юли 2014 г. 20 Юли 2014 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм, мъже S1B,S3A,S4A,S5C,S6A,S7,S8E/P,S9A    мъже  гр.Каспичан България    
28 Юли 2014 г. 03 Август 2014 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1A, F1B, F1P юноши гр.Салонта Румъния    
09 Август 2014 г. 17 Август 2014 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, класове F2  F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Влоцлавек Полша    
11 Август 2014 г. 17 Август 2014 г. СП Европейско първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1A, F1B, F1C мъже гр.Салонта Румъния    
15 Август 2014 г. 17 Август 2014 г. МТ Международен турнир "ХЕЛИНЕКСТ"     мъже и юноши гр.Приморско България    
22 Август 2014 г. 30 Август 2014 г. ЕП Световно първенство по ракетомоделизъм, класове S S1B,S3A,S4A,S5C,S6A,S7,S8E/P,S9A   S1A,S3A,S4A,S5B,S6A,S7,S8D, S9A мъже и юноши гр.Каспичан България    
29 Август 2014 г. 31 Август 2014 г. СК "Соарист Купа Истанбул F3J" етап от Св.купа F3J  F3J мъже и юноши гр.Визе Турция    
06 Септември 2014 г. 07 Септември 2014 г. MT Международен турнир "Хидро купа Несебър"  F3A-W, F3C-W, F4C-W мъже и юноши гр.Несебър България    
06 Септември 2014 г. 07 Септември 2014 г. НП "Купа NAN"  F3J; F3K; F5J-J;
F5J (национално първенство) 
F3J; F3K; F5J-J;
F5J
мъже и юноши гр.Търговище България    
12 Септември 2014 г. 14 Септември 2014 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1Q, F1A junior, F1B junior, F1P; F1H мъже и юноши гр.Левски България http://www.f1abc.com/ Валентин Савов  0888408940
19 Септември 2014 г. 21 Септември 2014 г. МТ Международен турнир "Купа ПАМ" F5B F5B мъже и юноши гр.Пловдив България    
19 Септември 2014 г. 21 Септември 2014 г. СК "Алпийска Купа F3J" етап от Св.купа F3J  F3J мъже и юноши гр.Випава Словения    
20 Септември 2014 г. 21 Септември 2014 г. НТ Национален турнир "Купа ПАМ Хели" F3C F3C, Fun Fly, F3C Народен, Спорт мъже и юноши гр.Пловдив България      
20 Септември 2014 г. 21 Септември 2014 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм, юноши S1A,S3A,S4A,S5B,S6A,S7,S8D, S9A юноши с.Вълчитрън обл.Плевен България      
20 Септември 2014 г. 21 Септември 2014 г. НТ Национален турнир "Купа Север" втори етап   мъже и юноши гр.Русе България    
26 Септември 2014 г. 27 Септември 2014 г. СК "Купа Прилеп" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1Q, F1A junior, F1B junior, F1P мъже и юноши гр.Прилеп Македония www.prilepcup.info  
27 Септември 2014 г. 28 Септември 2014 г. НП Национален турнир "Купа ПАМ" F5J; F5B F5B, F5J, F5J-J мъже и юноши гр.Пловдив България    
27 Септември 2014 г. 28 Септември 2014 г. СК "Купа Македония" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1Q, F1A junior, F1B junior, F1P мъже и юноши гр.Прилеп Македония www.prilepcup.info  
04 Октомври 2014 г. 05 Октомври 2014 г. СК "Купа Белград" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A, (S3A none WCup) мъже и юноши гр.Белград Сърбия    
10 Октомври 2014 г. 12 Октомври 2014 г. СК "Купа Любляна" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A, (S3A none WCup) мъже и юноши гр.Любляна Словения    
11 Октомври 2014 г. 12 Октомври 2014 г. НТ Национален турнир "Електро Купа" F5B; F5J F5B, F5J мъже и юноши гр.София България    
11 Октомври 2014 г. 12 Октомври 2014 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм F3 акробатични F3A, F3A Спорт, F3A Народен; F4C мъже и юноши гр.Сливен България    
17 Октомври 2014 г. 19 Октомври 2014 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм за деца F1H,HLG,P-30,RC Acrobat, F2B, F3J-R, Тренкорд деца гр.Ловеч / Левски България      
17 Октомври 2014 г. 19 Октомври 2014 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм за деца  S3A, S6A, ШОУ деца гр.Плевен България    
     Последни промени в календара