Финансов отчет на БФА за 2014 г.
Приходи 
ММС субсидия  8000
Чл.внос и такси състезания и лицензи 5865
Такси участия в Европейско първенство 2580
Такси Св.купи 900
       
Общо приходи: 17345
Разходи
Национални първенства 5000
Застраховки нац. и световно 752
Такси към Национален Аероклуб 1840
Административни  500
Банкови такси Евро 380
Банкови такси лева 289
Лозана 2014 две пътувания 2400
Материали, консумативи, транспорт 1448
Такса домакинство 2015 1200
Такси  ЕП  F1   2014 2586
Такси  СП  F3J   2014 3350
Такси Св.купи 1200
Общо разходи: 20945
-3600
Наличност по сметки към 01.01.2014  11200
Наличност по сметки към 01.01.2015 7600