Анкета на БФА "Клуб и Спортисти на годината" 2014
Десетте най-добри спортисти на БФА по Ракетомоделизъм
  Име и Фамилия Клуб
1 Тошко Стоянов СК Моделист Каспичан 0
2 Пламен Йорданов СК Моделист Каспичан 0
3 Стефан Василев СКМ Икар-2010 Севлиево 0
4 Тони Станев СК Моделист Каспичан 0
5 Калоян Димитров СКМ Икар-2010 Севлиево 0
6 Младен Тотев СК Моделисти Казанлък 0
7 Ивелин Иванов СКМ Икар-2010 Севлиево 0
8 Веселин Веселинов СК Моделист Каспичан 0
8 Борис Леков СК Моделист Каспичан 0
9 Ангел Тодоров САМ Икар гр.Дупница 0
9 Николай Пейчев СК Моделисти гр.Пловдив 0
10 Мария Сомлева СКМ Икар-2010 Севлиево 0
10 Кристина Иванова СКМ Икар-2010 Севлиево 0
10 Стефан Стефанов СКМ Икар-2010 Севлиево 0
0
0
0