Бюджет на БФА за 2015 г.
Приходи 
ММС субсидия  7000
Чл.внос и такси състезания и лицензи 4000
Други 500
Общо приходи: 11500
Разходи
Национални първенства  4000
Застраховки нац. и европейски 860
Такси към Национален Аероклуб 1800
Консумативи 500
Командировки ФАИ Лозана 2015 1300
Такси юноши ЕП, СП 2015 1500
Административни (счетоводство) 1200
Такса Европейско първенство F2 600
Банкови такси   500
Общо разходи: 12260
-760