Спортен календар за 2015 год. на БФ по Авиомоделизъм.
  Дата на провеждане от ..... Дата на провеждане до ... Вид проява /ДП, ДТ, НК, СП, ЕП, СК, ЕК, МТ, РП и др./ Наименование на  проявата Класове Възрастова група Място на провеждане (град) Държава на провеждане
  28 февруари 2015 г. 01 март 2015 г. НТ Национален Турнир "Купа РЕА"  F3J; F3J-R; F5J; F3K мъже и юноши гр.Търговище България
  28 март 2015 г. 29 март 2015 г. НТ Национален Авиомоделен Събор Пилон рейсинг, Фън флай, ШОУ мъже и юноши гр.Казанлък България  
  03 април 2015 г. 05 април 2015 г.            
  11 април 2015 г. 12 април 2015 г. СК "Соарист Купа Истанбул F3J" етап от Св.купа F3J    мъже и юноши гр.Визе Турция
  17 април 2015 г. 19 април 2015 г. СК "Купа Кюстендил" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A,  мъже и юноши гр.Кюстендил България
  18 април 2015 г. 19 април 2015 г. МТ Международен турнир "Купа ПАМ" F5J; F5J; F3K F5J, F3K, F5J-J мъже и юноши гр.Пловдив България
                 
                 
  01 май 2015 г. 03 май 2015 г. СК "Купа България F3J" етап от Св.купа F3J  F3J мъже и юноши гр.Дупница България
  02 май 2015 г. 03 май 2015 г. НТ Национален турнир по ракето-моделизъм за деца и юноши деца S3A, S6A, ШОУ       юноши  S3A, S4A, S6A, S7, S9A деца и юноши гр.Севлиево България
  08 май 2015 г. 10 май 2015 г. СК "Купа Каспичан" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A, (S3A none WCup) мъже и юноши гр.Каспичан България
  09 май 2015 г. 10 май 2015 г. НТ Национален турнир "Купа Д.Гарабетов" F5J-J, F3A, F3J-R F5J-J, F3A, F3J-R деца и юноши гр.Пловдив България
  14 май 2015 г. 17 май 2015 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши F1H,HLG,P-30,RC Acrobat, F2B, F3J-R, Тренкорд,S4A, S7, S9A, S3A, S6A, ШОУ деца и юноши гр.Кюстендил България
  23 май 2015 г. 23 май 2015 г. НТ Събор на копийните модели F4C; F4H мъже гр.Стара Загора България
  22 май 2015 г. 24 май 2015 г. СК "Купа Осиек F3J" етап от Св.купа F3J  F3J мъже и юноши гр.Осиек Хърватия
  22 май 2015 г. 24 май 2015 г. СК "Купа Марибор" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A, (S3A none WCup) мъже и юноши гр.Марибор Словения
  22 май 2015 г. 24 май 2015 г. СК "Купа София" етап от Св.купа F1 Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1Q, F1P, F1A junior, F1B junior мъже и юноши гр.Пазарджик България
  29 май 2015 г. 31 май 2015 г. СК "Купа СРЕМ" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1Q, F1P, F1A junior, F1B junior мъже и юноши гр.Зренянин Сърбия
  29 май 2015 г. 31 май 2015 г. ОТ Областни първенства по области Авиомоделизъм и Ракетомоделизъм мъже и юноши В.Търново, Ловеч България
  05 юни 2015 г. 07 юни 2015 г. СК "Купа Истанбул" етап от Св.купа F1 Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1Q, F1P, F1A junior, F1B junior мъже и юноши гр.Визе Турция
  06 юни 2015 г. 07 юни 2015 г. НТ Национален турнир "Купа Ловеч" F3A; F3A-Народен; F3A - Спорт; F3C; F4H; Пилон Рейсинг мъже и юноши гр.Ловеч България  
  12 юни 2015 г. 14 юни 2015 г. НП Национално Първенство F2 Кордови F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Пазарджик България
  12 юни 2015 г. 14 юни 2015 г. СК "Купа Сирмиум" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A мъже и юноши гр.Ср.Митровица Сърбия
  13 юни 2015 г. 14 юни 2015 г.            
  19 юни 2015 г. 21 юни 2015 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм за деца  S3A, S6A,  ШОУ деца гр.Плевен България
  20 юни 2015 г. 21 юни 2015 г. СК "Купа Корона" етап от Св.купа F3J  F3J мъже и юноши гр.Кишкун-хаза Унгария
  20 юни 2015 г. 21 юни 2015 г. MT Международен турнир "Хидро купа Несебър"  F3A-W, F3C-W, F4C-W мъже и юноши гр.Несебър България
  27 юни 2015 г. 28 юни 2015 г. НТ Национален турнир F2D F2D мъже и юноши гр.Ямбол България
  27 юни 2015 г. 28 юни 2015 г. НТ Национален турнир "Купа Ловеч" F3J F3J; F5J мъже и юноши гр.Ловеч България
  04 юли 2015 г. 05 юли 2015 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм класове F1 F1A, F1B, F1C, F1H мъже и юноши с.Вълчитрън България
  05 юли 2015 г. 07 юли 2015 г.            
  11 юли 2015 г. 12 юли 2015 г. ОТ Областни първенства по области Авиомоделизъм и Ракетомоделизъм мъже и юноши Левски България
  17 юли 2015 г. 19 юли 2015 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм, мъже S1B,S3A,S4A,S5C,S6A,S7,S8E/P,S9A мъже  гр.Каспичан България
  18 юли 2015 г. 19 юли 2015 г.            
  19 юли 2015 г. 21 юли 2015 г.            
  22 юли 2015 г. 23 юли 2015 г. СК "Купа България" етап от Св. купа F5J F5J  мъже и юноши гр.Дупница България
  24 юли 2015 г. 26 юли 2015 г. СК "Купа България" етап от Св. купа F3J F3J мъже и юноши гр.Дупница България
  26 юли 2015 г. 02 август 2015 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм, клас F3J F3J мъже и юноши гр.Дупница България
  27 юли 2015 г. 03 август 2015 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1A, F1B, F1C мъже гр.Улан Батор Монголия
  08 август 2015 г. 09 август 2015 г.            
  10 август 2015 г. 16 август 2015 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1A, F1B, F1P юноши гр.Брашов Румъния
  15 август 2015 г. 16 август 2015 г. НТ Национален турнир "Купа Розова долина"    мъже и юноши гр.Казанлък България
  16 август 2015 г. 20 август 2015 г. СК "Купа Янгел" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A, (S3A none WCup) мъже и юноши гр.Лвов Украйна
  21 август 2015 г. 23 август 2015 г. СК "Купа Асен Йорданов" етап от Св.купа F2 Кордови F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Пазарджик България
  22 август 2015 г. 30 август 2015 г. ЕП Европейско първенство по ракетомоделизъм, класове S S1B,S3A,S4A,S5C,S6A,S7,S8E/P,S9A   S1A,S3A,S4A,S5B,S6A,S7,S8D, S9A мъже и юноши гр.Лвов Украйна
  22 август 2015 г. 29 август 2015 г. СП Европейско първенство по авиомоделизъм, класове F2  F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Пазарджик България
  29 август 2015 г. 30 август 2015 г. ОТ Областни първенства по области Авиомоделизъм и Ракетомоделизъм мъже и юноши В.Търново, Ловеч България
  05 септември 2015 г. 06 септември 2015 г. НП Национално първенствово по авио-моделизъм "Купа НАН" F3 планери F3J, F3K, F5B мъже и юноши гр.Търговище България
  06 септември 2015 г. 07 септември 2015 г. НП Нац. първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1A, F1B, F1C, F1H юноши гр.Плевен България
  11 септември 2015 г. 13 септември 2015 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм, юноши S1A,S3A,S4A,S5B,S6A,S7,S8D, S9A юноши с.Вълчитрън България  
  12 септември 2015 г. 13 септември 2015 г. НП Национален първенство "Купа ПАМ Хели" F3C, Free Stile F3C, Free Stile мъже и юноши гр.Пловдив България
  18 септември 2015 г. 20 септември 2015 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1Q, F1P, F1A junior, F1B junior мъже и юноши с.Вълчитрън България  
  25 септември 2015 г. 26 септември 2015 г. СК "Купа Прилеп" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1Q, F1P, F1A junior, F1B junior мъже и юноши гр.Прилеп Македония
  26 септември 2015 г. 27 септември 2015 г. НП Национално Първенство "Купа ПАМ" F5B, F5J, F5J-J F5B, F5J, F5J-J мъже и юноши гр.Пловдив България
  26 септември 2015 г. 27 септември 2015 г. СК "Купа Македония" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1Q, F1P, F1A junior, F1B junior мъже и юноши гр.Прилеп Македония
  02 октомври 2015 г. 04 октомври 2015 г. СК "Купа Белград" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A мъже и юноши гр.Зренянин Сърбия
  02 октомври 2015 г. 04 октомври 2015 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм F3 акробатични F3A; F3A-Народен; F3A - Спорт; F4C; F4H мъже и юноши гр.Сливен България
  09 октомври 2015 г. 11 октомври 2015 г. СК "Купа Любляна" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A, (S3A none WCup) мъже и юноши гр.Любляна Словения
  09 октомври 2015 г. 11 октомври 2015 г. НТ Национален турнир "Купа Север" втори етап   мъже и юноши гр.Русе България  
  16 октомври 2015 г. 18 октомври 2015 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм за деца F1H, HLG ,P-30, RC Acrobat, Кордов Акробат, F3J-R, Тренкорд деца гр.Ловеч  гр.Левски България
  17 октомври 2015 г. 18 октомври 2015 г. НТ Национален турнир "Електро Купа" F5B F5B мъже и юноши гр.София България
  31 октомври 2015 г. 01 ноември 2015 г. СК "Еурофлай" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1Q, F1P, F1A junior, F1B junior мъже и юноши гр.Мухлентурен Швейцария