На БФ по Авиомоделизъм
Спортен календар за 2017 год.
от  дата до дата Вид проява /ДП, ДТ, НК, СП, ЕП, СК, ЕК, МТ, РП и др./ Наименование на  проявата Класове Възрастова група Място на провеждане (град) Държава на провеждане Лице за контакт Сайт
04 март 2017 г. 05 март 2017 г. НТ Национален Турнир "Купа РЕА" F3J, F3K, F5J, F5J-J мъже и юноши гр.Търговище България    
25 март 2017 г. 26 март 2017 г. НТ Национален Авиомоделен Събор и Турнир F2B Свободни полети, Фън Флай, Пилон                                     Турнир F2B мъже и юноши гр.Казанлък България Милен Тотев  
08 април 2017 г. 09 април 2017 г. НТ Национален турнир "Купа ПАМ" F3J; F5J; F5J-J F3J; F5J; F5J-J мъже и юноши гр.Пловдив България    
22 април 2017 г. 23 април 2017 г. НТ Национален турнир за дронове FPV F3U   гр.Кюстендил България Сотир Лазарков  
28 април 2017 г. 30 април 2017 г. СК "Купа Каспичан" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Каспичан България Тошко Драгов www.f1abc.com
28 април 2017 г. 30 април 2017 г. СК "Купа България F3J" етап от Св.купа F3J F3J мъже и юноши гр.Дупница България   http://www.f3jbulgaria.com/
28 април 2017 г. 01 май 2017 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм S1A, S1B, S3A, S4A, S5B, S5C, S6A, S7, S8D, S8E/P, S9A мъже и юноши с.Каспичан България    
06 май 2017 г. 07 май 2017 г. НТ Национален турнир "Купа Пазарджик" F1A, F1B, F1C, F1H мъже и юноши гр.Пазарджик България Цветан Бончев  
13 май 2017 г. 14 май 2017 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши F1H, HLG, P-30, F5J-J, RC Акробат, Кордов Акробат, Тренкорд 2,5 деца и юноши гр.Ловеч България Генко Петров  
13 май 2017 г. 14 май 2017 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши S3A, S6A, ШОУ                    S3A, S4A, S6A, S7, S9A деца и юноши гр.Ловеч България Генко Петров  
20 май 2017 г. 21 май 2017 г. НТ Национален Турнир "Купа Дедал" F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Любомир Бакалов www.f1abc.com
20 май 2017 г. 21 май 2017 г. НТ Национален турнир "Купа Д.Гарабетов" F5J-J, F3A F5J-J, F3A деца и юноши гр.Пловдив България    
27 май 2017 г. 28 май 2017 г. СК "Купа СРЕМ" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P мъже и юноши гр.Зренянин Сърбия    
02 юни 2017 г. 04 юни 2017 г. СК "Купа Истанбул" етап от Св.купа F1 Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Визе Турция    
03 юни 2017 г. 04 юни 2017 г. НС Национален Копиен Събор F4C, F4H, F4B   гр.Стара Загора България    
09 юни 2017 г. 11 юни 2017 г. СК "Купа Тракия" етап от Св.купа F2 Кордови F2A, F2F мъже и юноши гр.Пазарджик България    
10 юни 2017 г. 11 юни 2017 г. НП Национално Първенство F2 Кордови F2A, F2B, F2C, F2D, F2F мъже и юноши гр.Пазарджик България    
17 юни 2017 г. 18 юни 2017 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм за деца S3A, S6A, ШОУ деца гр.Горна Оряховица България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
23 юни 2017 г. 25 юни 2017 г. MT Международен турнир "Хидро купа Несебър" F3A-W , F4C-W , F3C-W , Народен-W, Пилонрейсинг-W, клас„Хидрошоу” мъже и юноши гр.Несебър България д-р Стойчо Шишков  0888811868  
30 юни 2017 г. 02 юли 2017 г. СК "Купа Бела Църква" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Бела Църква Сърбия    
30 юни 2017 г. 02 юли 2017 г. СК "Купа България F5J" етап от Евротур F5J F5J мъже и юноши гр.Дупница България Сотир Лазарков http://www.f3jbulgaria.com/
07 юли 2017 г. 09 юли 2017 г. СК "Купа Марибор" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Задовинек Словения    
07 юли 2017 г. 09 юли 2017 г. НТ Национален турнир "Купа Ловеч" F3J, F5J мъже и юноши гр.Ловеч България Генко Петров  
14 юли 2017 г. 16 юли 2017 г. СК "Купа Мартин F3J" етап от Евротур F3J F3J мъже и юноши гр.Мартин Словакия   http://www.rcmklub.sk
15 юли 2017 г. 16 юли 2017 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм класове F1 F1A, F1B, F1C, F1H, F1A jun., F1B jun., F1P, F1H jun. мъже и юноши с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
16 юли 2017 г. 22 юли 2017 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм, клас F3J F3J мъже и юноши гр.Мартин Словакия   http://www.rcmklub.sk
21 юли 2017 г. 23 юли 2017 г. СК "Купа България" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Дупница България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
21 юли 2017 г. 23 юли 2017 г. СК "Купа Прилеп" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Прилеп Македония   http://prilepcup.info
24 юли 2017 г. 30 юли 2017 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1A, F1B, F1P юноши гр.Прилеп Македония   www.eujchamp2017.prilepcup.info
04 август 2017 г. 05 август 2017 г.   "10-та Купа Карпати" Етап от Св.купа класове F2 кордови F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Бекешчаба Унгария   http://www.bumacofly.hu
05 август 2017 г. 12 август 2017 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм, класове F2 F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Бекешчаба Унгария   http://www.bumacofly.hu
06 август 2017 г. 13 август 2017 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1A, F1B, F1C мъже  гр.Сзентеш Унгария   http://www.faif1abc.com
19 август 2017 г. 27 август 2017 г. ЕП Европейско първенство по ракетомоделизъм, класове S S1A, S1B, S3A, S4A, S5B, S5C, S6A, S7, S8D, S8E/P, S9A мъже и юноши гр.Нови Тарг Полша   http://www.spacemodels.pl
21 август 2017 г. 27 август 2017 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1Е мъже и юноши гр.Турда Румъния   http://www.frmd.ro
02 септември 2017 г. 03 септември 2017 г. НП Национално първенствово по авио-моделизъм "Купа НАН" F3 планери F3J, F3K, F5J, F5J-J мъже и юноши гр.Търговище България    
08 септември 2017 г. 09 септември 2017 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P, F1H Eurochallenge мъже и юноши гр.Левски България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
09 септември 2017 г. 10 септември 2017 г. СК "Купа София" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P, F1H Eurochallenge мъже и юноши гр.Левски България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
09 септември 2017 г. 10 септември 2017 г. НП Национално Първенство "Купа ПАМ" F5B, F5J, F5J-J F5B, F5J, F5J-J мъже и юноши гр.Пловдив България    
16 септември 2017 г. 17 септември 2017 г. НТ Национален турнир "Купа Север"   мъже и юноши гр.Русе България Любомир Бакалов  
16 септември 2017 г. 17 септември 2017 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм F3 акробатични F3A, F3A Народен, F3A Спорт,  F4C,  F4H мъже и юноши гр.Казанлък България    
23 септември 2017 г. 24 септември 2017 г. НП Национално първенство "Купа ПАМ Хели" F3C, Fun Fly мъже и юноши гр.Пловдив България    
29 септември 2017 г. 30 септември 2017 г. СК "Купа Македония" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Прилеп Македония    
30 септември 2017 г. 01 октомври 2017 г. СК "Купа Белград" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Зренянин Сърбия    
30 септември 2017 г. 01 октомври 2017 г. СК Световна купа "Купа ПАМ FPV" F3U мъже и юноши гр.Пловдив България    
07 октомври 2017 г. 08 октомври 2017 г. СК "Купа Любляна" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Любляна Словения    
13 октомври 2017 г. 14 октомври 2017 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
14 октомври 2017 г. 15 октомври 2017 г. СК "Купа Приста" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
21 октомври 2017 г. 22 октомври 2017 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм за деца F1H, HLG, P-30, F5J-J, RC Акробат, Кордов Акробат, Тренкорд 2,5 деца гр.Ловеч  гр.Левски България