На БФ по Авиомоделизъм
Спортен календар за 2018 год.
от  дата до дата Вид проява /ДП, ДТ, НК, СП, ЕП, СК, ЕК, МТ, РП и др./ Наименование на  проявата Класове Възрастова група Място на провеждане (град) Държава на провеждане Лице за контакт Сайт
24 март 2018 г. 25 март 2018 г. НТ Национален Авиомоделен Събор и Турнир F2B Свободни полети, Фън Флай, Пилон                                     Турнир F2B мъже и юноши гр.Казанлък България Милен Тотев  
14 април 2018 г. 15 април 2018 г. НТ Национален турнир "Купа ПАМ" F3J F3J мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков http://www.pamcup.com/
15 април 2018 г. 15 април 2018 г. НТ Национален турнир по авиомоделизъм клас F2B F2B мъже и юноши гр.Шумен България Румен Папов   Елеонора Павлова  
21 април 2018 г. 22 април 2018 г.                
21 април 2018 г. 21 април 2018 г. НТ Национален турнир "Дрон Арена Кюстендил" F3U   гр.Кюстендил България Сотир Лазарков  
28 април 2018 г. 29 април 2018 г.                
28 април 2018 г. 29 април 2018 г. СК "Купа Каспичан" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Каспичан България Тошко Драгов www.f1abc.com
28 април 2018 г. 29 април 2018 г. СК "Купа България F3J" етап от Св.купа F3J F3J мъже и юноши гр.Дупница България   http://www.f3jbulgaria.com/
28 април 2018 г. 29 април 2018 г. НС "Приятели на тим-рейсинга" Пролетна среща F2C FAI Classic 70, OPEN , F2F, F2C мъже и юноши гр.Ловеч България Г.Георгиев
Г.Петров
Р.Папов
 
05 май 2018 г. 06 май 2018 г.                
05 май 2018 г. 05 май 2018 г. НТ Национален Турнир "Купа Дедал" F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Любомир Бакалов  
12 май 2018 г. 13 май 2018 г.                
12 май 2018 г. 13 май 2018 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши F1H, HLG, P-30, F5J-J, RC Акробат, Кордов Акробат, Тренкорд 2,5 деца и юноши гр.Ловеч България Генко Петров  
12 май 2018 г. 13 май 2018 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши S3A, S6A, ШОУ                    S3A, S4A, S6A, S7, S9A деца и юноши гр.Ловеч България Генко Петров  
17 май 2018 г. 18 май 2018 г. СК "Купа България F2" етап от Св.купа F2 Кордови F2A, F2B, F2C,F2D мъже и юноши гр.Киев Украйна Румен Папов https://sites.google.com/site/famsuorgua/
19 май 2018 г. 20 май 2018 г.                
19 май 2018 г. 20 май 2018 г. СК "Купа Киев F2" етап от Св.купа F2 Кордови F2A, F2B, F2C,F2D мъже и юноши гр.Киев Украйна Румен Папов https://sites.google.com/site/famsuorgua/
25 май 2018 г. 26 май 2018 г. СК "Купа Приста" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
26 май 2018 г. 27 май 2018 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
26 май 2018 г. 27 май 2018 г. СК "Купа Бъзау" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Бъзау Румъния    
26 май 2018 г. 26 май 2018 г. НТ Национален турнир "Купа Д.Гарабетов" F5J-J, F3A F5J-J, F3A деца и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков http://www.pamcup.com/
01 юни 2018 г. 03 юни 2018 г. СК "Купа Истанбул" етап от Св.купа F1 Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Визе Турция    
02 юни 2018 г. 03 юни 2018 г.                
09 юни 2018 г. 10 юни 2018 г. НТ Национален турнир "Купа Казанлък" F5J, F5J-J F5J, F5J-J мъже и юноши гр.Казанлък България Милен Тотев  
  23 юни 2018 г. 24 юни 2018 г. СК "Купа Попа Крингу" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши гр.Турда Румъния Любомир Бакалов  
  23 юни 2018 г. 24 юни 2018 г. СК "Купа Турда" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши гр.Турда Румъния Любомир Бакалов  
23 юни 2018 г. 24 юни 2018 г. НП Национално Първенство F2 Кордови F2A, F2B, F2C, F2D, F2F мъже и юноши гр.Пазарджик България    
30 юни 2018 г. 01 юли 2018 г. НС Копиен събор мащабни летящи модели   гр.Стара Загора България    
07 юли 2018 г. 08 юли 2018 г.                
07 юли 2018 г. 08 юли 2018 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм класове F1 F1A, F1B, F1C, F1H, F1A jun., F1B jun., F1P, F1H jun. мъже и юноши с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
14 юли 2018 г. 15 юли 2018 г.                
14 юли 2018 г. 20 юли 2018 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, класове F2 F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Ландрес Франция   http://www.f2cmbl.org
                   
21 юли 2018 г. 22 юли 2018 г.                
21 юли 2018 г. 29 юли 2018 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, клас F3J F3J мъже и юноши гр.Брашов Румъния    
23 юли 2018 г. 30 юли 2018 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1A, F1B, F1C мъже  гр.Сзентеш Унгария   http://www.faif1abc.com
28 юли 2018 г. 29 юли 2018 г.                
28 юли 2018 г. 04 август 2018 г. СП Световно първенство по ракетомоделизъм, класове S S1A, S1B, S3A, S4A, S5B, S5C, S6A, S7, S8D, S8E/P, S9A мъже и юноши гр.Нови Тарг Полша   http://www.spacemodels.pl
03 август 2018 г. 04 август 2018 г. СК "Мемориал Б.Бърдаров" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P, F1H Eurochallenge мъже и юноши гр.Пазарджик България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
04 август 2018 г. 05 август 2018 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P, F1H Eurochallenge мъже и юноши гр.Пазарджик България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
05 август 2018 г. 11 август 2018 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм за юноши класове F1ABP F1A, F1B, F1P юноши гр.Пазарджик България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
11 август 2018 г. 12 август 2018 г.                
17 август 2018 г. 18 август 2018 г. СК "Купа България F5J" етап от Евротур F5J F5J мъже и юноши гр.Дупница България Сотир Лазарков http://www.f3jbulgaria.com/
18 август 2018 г. 19 август 2018 г. НС Национален Авиомоделен Събор с международно участие Свободни полети, Фън Флай мъже и юноши гр.Варна България Кирил Кирилов 0899 817 605 http://91.238.255.84/registration_form.php
18 август 2018 г. 26 август 2018 г. ЕП Европейско първенство клас F5J F5J мъже и юноши гр.Дупница България Сотир Лазарков http://www.f3jbulgaria.com/
25 август 2018 г. 26 август 2018 г.                
25 август 2018 г. 30 август 2018 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1Е мъже и юноши гр.Мартин Словакия   www.rcmklub.sk
01 септември 2018 г. 02 септември 2018 г.                
01 септември 2018 г. 02 септември 2018 г. НТ Национален турнир "Купа Север"   мъже и юноши гр.Русе България Любомир Бакалов  
07 септември 2018 г. 09 септември 2018 г. НП Национално първенствово по авио-моделизъм "Купа НАН" F3 планери F3J, F3K, F5J, F5J-J мъже и юноши гр.Търговище България    
07 септември 2018 г. 09 септември 2018 г. СК "Купа България" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Дупница България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
08 септември 2018 г. 09 септември 2018 г. MT Международен турнир "Хидро купа Несебър" F3A-W , F4C-W , F3C-W , Народен-W, Пилонрейсинг-W, клас„Хидрошоу” мъже и юноши гр.Несебър България д-р Стойчо Шишков  0888811868  
15 септември 2018 г. 16 септември 2018 г. НП Национално Първенство "Купа ПАМ" F5J, F5J-J F5J, F5J-J мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков http://www.pamcup.com/
  22 септември 2018 г. 23 септември 2018 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм S1A, S1B, S3A, S4A, S5B, S5C, S6A, S7, S8D, S8E/P, S9A мъже и юноши с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com  
22 септември 2018 г. 23 септември 2018 г.                
22 септември 2018 г. 23 септември 2018 г. НП Национално първенство Хеликоптери F3C, Fun Fly мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков http://www.pamcup.com/
28 септември 2018 г. 29 септември 2018 г. СК "Купа Прилеп" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Прилеп Македония   http://prilepcup.info
29 септември 2018 г. 30 септември 2018 г. СК "Купа Вега" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Задовинек Словения    
29 септември 2018 г. 30 септември 2018 г. СК "Купа Македония" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Прилеп Македония   http://prilepcup.info
29 септември 2018 г. 30 септември 2018 г. СК Световна купа "Купа ПАМ FPV" F3U мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков http://www.pamcup.com/
29 септември 2018 г. 30 септември 2018 г. НП Национално първенство клас F3U F3U мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков http://www.pamcup.com/
05 октомври 2018 г. 07 октомври 2018 г. СК "Купа Любляна" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Любляна Словения    
06 октомври 2018 г. 07 октомври 2018 г.                
06 октомври 2018 г. 07 октомври 2018 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм F3 акробатични F3A, F3A Народен, F3A Спорт,  F4C,  F4H мъже и юноши гр.Казанлък България Милен Тотев  
13 октомври 2018 г. 13 октомври 2018 г. MT "Купа HEC" етап от F1H Eurochallenge  Свободнолетящи F1H Eurochallenge мъже и юноши с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
13 октомври 2018 г. 14 октомври 2018 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм за деца F1H, HLG, P-30, F5J-J, RC Акробат, Кордов Акробат, Тренкорд 2,5 деца гр.Ловеч  гр.Левски България    
14 октомври 2018 г. 14 октомври 2018 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм за деца S3A, S6A, ШОУ деца гр.Горна Оряховица България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com