Спортен календар за 2019 год. на БФ по Авиомоделизъм ПРОЕКТ !!!
от  дата до дата Вид проява /ДП, ДТ, НК, СП, ЕП, СК, ЕК, МТ, РП и др./ Наименование на  проявата Класове Възрастова група Място на провеждане (град) Държава на провеждане Лице за контакт Сайт
02 март 2019 г. 03 март 2019 г. НТ Национален Турнир "Купа РЕА"  F5J мъже и юноши гр.Търговище България Сотир Лазарков  
23 март 2019 г. 24 март 2019 г. НТ Национален Авиомоделен Събор и Турнир F2B Свободни полети, Фън Флай, Пилон                                     Турнир F2B мъже и юноши гр.Казанлък България Милен Тотев  
13 април 2019 г. 14 април 2019 г. НТ Национален турнир "Купа ПАМ" F5J; F3K F5J; F3K мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков 0894448240 http://www.pamcup.com
                   
20 април 2019 г. 20 април 2019 г. НТ Творческо предизвикателство "ИКАР 2019" самолети, дринове, ракети, хвърчила и хвърчилки   гр.Кюстендил България Бойко Малинов  
21 април 2019 г. 21 април 2019 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм за деца S3A, S6A, ШОУ деца с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940  
26 април 2019 г. 26 април 2019 г. НТ Национален Турнир "Купа Дедал" F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Любомир Бакалов  
02 май 2019 г. 03 май 2019 г. СК "Купа PL World Cup" Етап от Св.купа класове F2 кордови F2C мъже и юноши гр.Харков Украйна    
03 май 2019 г. 05 май 2019 г. СК "Купа Каспичан" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Каспичан България Тошко Драгов www.f1abc.com
03 май 2019 г. 06 май 2019 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм S1A, S1B, S3A, S4A, S5B, S5C, S6A, S7, S8D, S8E/P, S9A мъже гр.Каспичан България    
04 май 2019 г. 05 май 2019 г. СК "Купа България F5J" етап от Евротур F5J F5J мъже и юноши гр.Дупница България Сотир Лазарков http://www.f3jbulgaria.com/
04 май 2019 г. 05 май 2019 г.                
04 май 2019 г. 05 май 2019 г. МТ "Купа Белман" Международен турнир класове F2 кордови F2A, F2B, F2C мъже и юноши гр.Харков Украйна    
10 май 2019 г. 12 май 2019 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши S3A, S6A, ШОУ                    S3A, S4A, S6A, S7, S9A деца и юноши гр.Пазарджик България Димитър Ганчев  
10 май 2019 г. 12 май 2019 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши F1H, HLG, P-30, F5J-J, RC Акробат, Кордов Акробат, Тренкорд 2,5 деца и юноши гр.Пазарджик България Димитър Ганчев  
16 май 2019 г. 17 май 2019 г. СК "Antonov F2 Cup" Етап от Св.купа класове F2 кордови F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Киев Украйна    
18 май 2019 г. 18 май 2019 г. НТ Национален турнир  F3K F3K мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков 0894448240 http://www.pamcup.com
18 май 2019 г. 18 май 2019 г. НТ Национален турнир "Купа Д.Гарабетов" F5J-J, F3A F5J-J, F3A деца и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков 0894448240 http://www.pamcup.com
18 май 2019 г. 19 май 2019 г. СК "Купа Киев" Етап от Св.купа класове F2 кордови F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Киев Украйна    
25 май 2019 г. 26 май 2019 г.                
01 юни 2019 г. 02 юни 2019 г. СК "Купа Краков" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Краков Полша    
01 юни 2019 г. 02 юни 2019 г. НТ Национален турнир "Купа Ловеч" F5J мъже и юноши гр.Ловеч България Генко Петров  
08 юни 2019 г. 09 юни 2019 г. СК "Купа Истанбул" етап от Св.купа F1 Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Визе Турция    
08 юни 2019 г. 09 юни 2019 г.                
08 юни 2019 г. 09 юни 2019 г. НП Национално Първенство F2 Кордови F2A, F2B, F2C, F2D, F2F мъже и юноши гр.Пазарджик България Румен Папов  Розен Тодоров  
15 юни 2019 г. 16 юни 2019 г.                
15 юни 2019 г. 15 юни 2019 г. СК "Купа Джордже Зигич" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P мъже и юноши гр.Зренянин Сърбия    
16 юни 2019 г. 16 юни 2019 г. СК "Купа СРЕМ" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P мъже и юноши гр.Зренянин Сърбия    
21 юни 2019 г. 22 юни 2019 г. СК "Купа Приста" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
22 юни 2019 г. 23 юни 2019 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
29 юни 2019 г. 30 юни 2019 г.                
06 юли 2019 г. 06 юли 2019 г. СК "Купа Попа Крингу" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши гр.Турда Румъния    
06 юли 2019 г. 07 юли 2019 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм S1A, S1B, S3A, S4A, S5B, S5C, S6A, S7, S8D, S8E/P, S9A юноши гр.Вълчитрън България    
07 юли 2019 г. 07 юли 2019 г. СК "Купа Турда" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши гр.Турда Румъния    
12 юли 2019 г. 13 юли 2019 г. СК "Купа България" Етап от Св.купа класове F2 кордови F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Пазарджик България   http://www.f2abcd.com
13 юли 2019 г. 14 юли 2019 г.                
14 юли 2019 г. 20 юли 2019 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм, класове F2 F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Пазарджик България   http://www.f2abcd.com
27 юли 2019 г. 28 юли 2019 г. СК "Купа Прилеп" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Прилеп Македония   http://prilepcup.info
27 юли 2019 г. 04 август 2019 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм, клас F3J F3J мъже и юноши гр.Влоцлавек Полша    
27 юли 2019 г. 28 юли 2019 г. СК "Купа Прилеп" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Прилеп Македония   www.prilepcup.info
27 юли 2019 г. 28 юли 2019 г. НТ Националeн турнир по авиомоделизъм F5J F5J мъже и юноши гр.Казанлък България Милен Тотев  
29 юли 2019 г. 03 август 2019 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1A, F1B, F1P юноши гр.Прилеп Македония   www.prilepcup.info
03 август 2019 г. 04 август 2019 г.                
10 август 2019 г. 11 август 2019 г.                
16 август 2019 г. 18 август 2019 г. СК "Мемориал Б.Бърдаров" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P, F1H мъже и юноши гр.Левски България    
17 август 2019 г. 18 август 2019 г.                
23 август 2019 г. 31 август 2019 г. ЕП Европейско първенство по ракетомоделизъм, класове S S1A, S1B, S3A, S4A, S5B, S5C, S6A, S7, S8D, S8E/P, S9A мъже и юноши гр.Бузау Румъния   http://www.frmd.ro
24 август 2019 г. 25 август 2019 г. НС Национален Авиомоделен Събор с международно участие Свободни полети, Фън Флай мъже и юноши гр.Варна България Кирил Кирилов 0899 817 605 http://funflyvarna.com/
25 август 2019 г. 30 август 2019 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1Е мъже и юноши гр.Мартин Словакия    
31 август 2019 г. 01 септември 2019 г.                
                   
07 септември 2019 г. 08 септември 2019 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм за деца F1H, HLG, P-30, F5J-J, RC Акробат, Кордов Акробат, Тренкорд 2,5 деца гр.Ловеч  гр.Левски България    
  13 септември 2019 г. 15 септември 2019 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P, F1H Eurochallenge мъже и юноши с.Дупница България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
  14 септември 2019 г. 15 септември 2019 г. НП Национално Първенство за дронове F3U мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков 0894448240 http://www.pamcup.com
  14 септември 2019 г. 15 септември 2019 г. СК Световна купа "Купа ПАМ FPV" F3U мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков 0894448240 http://www.pamcup.com
15 септември 2019 г. 15 септември 2019 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм класове F1 F1A, F1B, F1C, F1H, F1A jun., F1B jun., F1P, F1H jun. мъже и юноши с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
20 септември 2019 г. 22 септември 2019 г. СК "Купа Виден Табаков" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Дупница България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
  21 септември 2019 г. 22 септември 2019 г. НП Национално Първенство "Купа ПАМ" F5J, F5J-J, F3K F5J, F5J-J, F3K мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков 0894448240 http://www.pamcup.com
28 септември 2019 г. 28 септември 2019 г. СК "Купа Македония" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Прилеп Македония   www.prilepcup.info
28 септември 2019 г. 29 септември 2019 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм F3 акробатични F3A, F3A Народен, F4C,  F4H мъже и юноши гр.Казанлък България Милен Тотев  
29 септември 2019 г. 29 септември 2019 г. СК "Купа Никшич Черна Гора" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Прилеп Македония   www.prilepcup.info
05 октомври 2019 г. 06 октомври 2019 г. СК "Купа Сирмиум" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Сремска Митровица Сърбия    
                   
11 октомври 2019 г. 13 октомври 2019 г. СК "Купа Любляна" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Любляна Словения    
                   
18 октомври 2019 г. 23 октомври 2019 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1A, F1B, F1C мъже  гр.Лост Хилс САЩ    
                   
                   
                   
                   
                   
    НП Национално първенствово по авио-моделизъм "Купа НАН" F3 планери F3J, F3K, F5J, F5J-J мъже и юноши гр.Търговище България    
                   
    НС Национален Копиен Събор F4C, F4H, F4B   гр.Стара Загора България    
    НТ Национален турнир "Купа Север"   мъже и юноши гр.Русе България Любомир Бакалов  
    СК "Купа България F3J" етап от Св.купа F3J F3J мъже и юноши гр.Дупница България   http://www.f3jbulgaria.com/