Спортен календар за 2020 год. на БФ по Авиомоделизъм
от  дата до дата Вид проява /ДП, ДТ, НК, СП, ЕП, СК, ЕК, МТ, РП и др./ Наименование на  проявата Класове Възрастова група Място на провеждане (град) Държава на провеждане Лице за контакт Сайт
  07 март 2020 г. 08 март 2020 г. НТ Национален Турнир "Купа РЕА"  F5J мъже и юноши гр.Търговище България Сотир Лазарков  
  21 март 2020 г. 21 март 2020 г. НТ Национален Авиомоделен Събор и Турнир F2B Свободни полети, Фън Флай, Пилон                                     Турнир F2B мъже гр.Казанлък България Милен Тотев   Отменено !!!
  04 април 2020 г. 05 април 2020 г. СК "Купа Хагрита" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P мъже и юноши гр.Дева Румъния     Отменено !!!
  05 април 2020 г. 05 април 2020 г. СК "Купа Будапещ на Унгария" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P мъже и юноши гр.Дева Румъния     Отменено !!!
  11 април 2020 г. 12 април 2020 г. НТ Национален турнир "Купа ПАМ" F5J F5J мъже гр.Пловдив България Радослав Радков 0894448240 http://www.pamcup.com Отменено !!!
  11 април 2020 г. 12 април 2020 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм за деца S3A, S6A, ШОУ деца гр.Севлиево България Валентин Савов 0888408940   Отменено !!!
  25 април 2020 г. 25 април 2020 г. НТ Творческо предизвикателство "ИКАР 2020" самолети, дринове, ракети, хвърчила и хвърчилки   гр.Кюстендил България Бойко Малинов   Отменено !!!
  30 април 2020 г. 01 май 2020 г. СК "Купа Белман" Международен турнир класове F2 кордови F2A, F2B, F2C мъже и юноши гр.Харков Украйна     Отменено !!!
  02 май 2020 г. 03 май 2020 г. СК "Купа Каспичан" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Каспичан България Тошко Драгов www.f1abc.com Отменено !!!
  02 май 2020 г. 03 май 2020 г. СК "Купа България F5J" етап от Евротур F5J F5J мъже и юноши гр.Дупница България Сотир Лазарков http://www.f3jbulgaria.com/ Отменено !!!
  02 май 2020 г. 03 май 2020 г. СК "Купа България" Етап от Св.купа класове F2 кордови F2A, F2B, F2C мъже и юноши гр.Харков Украйна     Отменено !!!
09 май 2020 г. 10 май 2020 г.                
  16 май 2020 г. 17 май 2020 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши F1H, HLG, P-30, F5J-J, RC Акробат, Кордов Акробат, Тренкорд 2,5 деца и юноши гр.Ловеч, с.Вълчитрън България Генко Петров   Отменено !!!
  17 май 2020 г. 17 май 2020 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши S3A, S6A, ШОУ                    S3A, S4A, S6A, S7, S9A деца и юноши гр.Ловеч, с.Вълчитрън България Генко Петров   Отменено !!!
  22 май 2020 г. 24 май 2020 г. СК "Купа Киев" Етап от Св.купа класове F2 кордови F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Киев Украйна     Отменено !!!
  23 май 2020 г. 23 май 2020 г. НП Национално първенство  F3K F3K мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков 0894448240 http://www.pamcup.com Отменено !!!
  23 май 2020 г. 23 май 2020 г. НТ Национален турнир "Купа Д.Гарабетов" F5J-J, F3A F5J-J, F3A деца и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков 0894448240 http://www.pamcup.com Отменено !!!
  23 май 2020 г. 23 май 2020 г. НТ Национален Турнир "Купа Дедал" F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Любомир Бакалов   Отменено !!!
  29 май 2020 г. 31 май 2020 г. СК "Купа Дубница Май" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A мъже и юноши Дубница над Вахом Словакия     Отменено !!!
  30 май 2020 г. 30 май 2020 г. СК "Купа СРЕМ" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P мъже и юноши гр.Зренянин Сърбия     Отменено !!!
  05 юни 2020 г. 07 юни 2020 г. СК "Купа Истанбул" етап от Св.купа F1 Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Визе Турция     Отменено !!!
  06 юни 2020 г. 07 юни 2020 г. СК "Купа Краков" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A мъже и юноши гр.Краков Полша     Отменено !!!
  06 юни 2020 г. 07 юни 2020 г. НП Национално Първенство F2 Кордови F2A, F2B, F2C, F2D, F2F мъже и юноши гр.Пазарджик България Румен Папов  Розен Тодоров   Отменено !!!
  13 юни 2020 г. 14 юни 2020 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм S1A, S3A, S4A, S5B, S6A, S7, S8D, S9A юноши с.Вълчитрън България     Отменено !!!
  20 юни 2020 г. 20 юни 2020 г. СК "Купа Джордже Зигич" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P мъже и юноши гр.Зренянин Сърбия     Отменено !!!
  26 юни 2020 г. 28 юни 2020 г. СК "Купа Янгел" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A мъже и юноши гр.Днепър Украйна     Отменено !!!
27 юни 2020 г. 28 юни 2020 г. НТ Национален турнир "Купа Ловеч" F5J мъже и юноши гр.Ловеч България Генко Петров  
18 юли 2020 г. 18 юли 2020 г. НП Национално първенство по класове F1, Мемориал "Боби Бърдаров" F1A, F1B, F1C, F1H, F1A jun., F1B jun., F1P, F1H jun. мъже и юноши с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
                   
20 юли 2020 г. 24 юли 2020 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1E, F1E junior мъже и юноши гр.Турда Румъния   http://www.frmd.ro
20 юли 2020 г. 20 юли 2020 г. СК "Купа Попа Крингу" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши гр.Турда Румъния   http://www.frmd.ro
  24 юли 2020 г. 26 юли 2020 г. СК "Купа България" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Дупница България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com Отменено !!!
                   
25 юли 2020 г. 25 юли 2020 г. СК "Купа Турда" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши гр.Турда Румъния   http://www.frmd.ro
  03 август 2020 г. 09 август 2020 г. ЕП Световно първенство по авиомоделизъм, класове F1 F1A, F1B, F1P юноши гр.Дева Румъния   www.frmd.ro Отменено !!!
  09 август 2020 г. 15 август 2020 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, класове F2 F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Влоцлавек Полша   http://cl-f2abcd-wchs2020.pl/ Отменено !!!
  15 август 2020 г. 16 август 2020 г. СК "Купа Прилеп" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Прилеп Македония   http://prilepcup.info Отменено !!!
  22 август 2020 г. 23 август 2020 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм S1A, S1B, S3A, S4A, S5B, S5C, S6A, S7, S8D, S8E/P, S9A мъже / жени с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
  29 август 2020 г. 29 август 2020 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм за деца S3A, S6A, ШОУ деца гр.Севлиево България Стефан Василев  0887 580 749  
                   
05 септември 2020 г. 05 септември 2020 г. НП Национално Първенство за дронове F9U мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков 0894448240 http://www.pamcup.com
05 септември 2020 г. 06 септември 2020 г. СК Световна купа "Купа ПАМ FPV" F9U мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков 0894448240 http://www.pamcup.com
05 септември 2020 г. 06 септември 2020 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши F1H, HLG, P-30, F5J-J, RC Акробат, Кордов Акробат, Тренкорд 2,5 деца и юноши гр.Ловеч, с.Вълчитрън България Генко Петров  
05 септември 2020 г. 06 септември 2020 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши S3A, S6A, ШОУ                    S3A, S4A, S6A, S7, S9A деца и юноши гр.Ловеч, с.Вълчитрън България Генко Петров  
05 септември 2020 г. 06 септември 2020 г. СК "57th Coppa D'Oro" Етап от Св.купа класове F2 кордови F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Луго Италия Румен Папов  
11 септември 2020 г. 12 септември 2020 г. СК "Купа Приста" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P, F1H мъже и юноши с.Вълчитрън България    
12 септември 2020 г. 13 септември 2020 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P, F1H Eurochallenge мъже и юноши с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
12 септември 2020 г. 19 септември 2020 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, клас F5B F5B мъже и юноши гр.Дупница България    
18 септември 2020 г. 19 септември 2020 г. СК "Купа Приста" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
19 септември 2020 г. 20 септември 2020 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
26 септември 2020 г. 27 септември 2020 г. СК "Купа Македония" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Прилеп Македония   www.prilepcup.info
26 септември 2020 г. 27 септември 2020 г. НП Национално Първенство "Купа ПАМ" F5J, F5J-J F5J, F5J-J мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков 0894448240 http://www.pamcup.com
27 септември 2020 г. 27 септември 2020 г.                
03 октомври 2020 г. 04 октомври 2020 г. НП Национално Първенство F2 Кордови F2A, F2B, F2C, F2D, F2F мъже и юноши гр.Пазарджик България Румен Папов  Розен Тодоров  
03 октомври 2020 г. 04 октомври 2020 г. СК "Купа Сирмиум" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Сремска Митровица Сърбия    
09 октомври 2020 г. 11 октомври 2020 г. СК "Купа Любляна" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Любляна Словения    
10 октомври 2020 г. 11 октомври 2020 г.                
17 октомври 2020 г. 18 октомври 2020 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм за деца F1H, HLG, P-30, F5J-J, RC Акробат, Кордов Акробат, Тренкорд 2,5 деца гр.Ловеч  гр.Левски България    
29 август 2020 г. 29 август 2020 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм за деца S3A, S6A, ШОУ деца гр.Севлиево България Стефан Василев  0887 580 749  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    НП Национално първенство по авиомоделизъм F3 акробатични F3A, F3A Народен, F4C,  F4H мъже и юноши гр.Казанлък България Милен Тотев  
    НС Национален Копиен Събор F4C, F4H, F4B   гр.Стара Загора България    
    НТ Националeн турнир по авиомоделизъм F5J F5J мъже и юноши гр.Казанлък България Милен Тотев  
    НТ Национален турнир "Купа Север"   мъже и юноши гр.Русе България Любомир Бакалов  
    СК "Antonov F2 Cup" Етап от Св.купа класове F2 кордови F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Киев Украйна    
    НС Национален Авиомоделен Събор с международно участие Свободни полети, Фън Флай мъже и юноши гр.Варна България Кирил Кирилов 0899 817 605 http://funflyvarna.com/