На БФ по Авиомоделизъм
Спортен календар за 2021 год.
от  дата до дата Вид проява /ДП, ДТ, НК, СП, ЕП, СК, ЕК, МТ, РП и др./ Наименование на  проявата Класове Възрастова група Място на провеждане (град) Държава на провеждане Лице за контакт Сайт
06 март 2021 г. 06 март 2021 г. НТ Национален Турнир "Купа РЕА" F5J мъже и юноши гр.Търговище България Сотир Лазарков   ОТМЕНЕНО !!!
03 април 2021 г. 04 април 2021 г.                
10 април 2021 г. 11 април 2021 г. НТ "Купа ПАМ" F5J F5J мъже/жени юноши/младежи гр.Пловдив България Радослав Радков http://www.pamcup.com/
                   
29 април 2021 г. 30 април 2021 г. СК "Купа Белман F2" етап от Св.купа F2 Кордови F2A, F2B, F2C,F2D мъже и юноши гр.Харков Украйна Румен Папов   ОТМЕНЕНО !!!
09 май 2021 г. 09 май 2021 г. НТ Купа "Вертикал Дименшън F5J" F5J мъже и юноши с.Мрамор България Сотир Лазарков  
08 май 2021 г. 09 май 2021 г. СК "Купа Каспичан" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Каспичан България Тошко Драгов www.f1abc.com ОТМЕНЕНО !!!
14 май 2021 г. 16 май 2021 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши F1H, HLG, P-30, F5J-J, RC Акробат, Кордов Акробат, Тренкорд 2,5 деца и юноши гр.Ловеч България Генко Петров  
14 май 2021 г. 16 май 2021 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши S3A, S6A, ШОУ                    S3A, S4A, S6A, S7, S9A деца и юноши гр.Ловеч България Генко Петров  
15 май 2021 г. 16 май 2021 г.                
16 май 2021 г. 16 май 2021 г.   Състезание за ученици "ИКАР 2021" Пилотирани летателни апарати , Безпилотни летателни апарати Ученици 1-4 клас. 5-7 клас и 8-12 клас гр.Кюстендил България Бойко Малинов http://odkkyustendil.com/
22 май 2021 г. 23 май 2021 г.                
22 май 2021 г. 23 май 2021 г.                
29 май 2021 г. 29 май 2021 г. НП Национално Първенство F3K F3K мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков http://www.pamcup.com/
29 май 2021 г. 30 май 2021 г.                
29 май 2021 г. 30 май 2021 г.                
04 юни 2021 г. 06 юни 2021 г. СК "Купа Истанбул" етап от Св.купа F1 Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Визе Турция    
05 юни 2021 г. 06 юни 2021 г.                
05 юни 2021 г. 05 юни 2021 г. СК "Купа СРЕМ" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Зренянин Сърбия    
12 юни 2021 г. 13 юни 2021 г.                
12 юни 2021 г. 13 юни 2021 г. НП Национално Първенство F2 Кордови F2A, F2B, F2C, F2D, F2F мъже и юноши гр.Пазарджик България    
12 юни 2021 г. 13 юни 2021 г. СК "Купа Вега" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Задовинек Словения    
19 юни 2021 г. 19 юни 2021 г. НТ Национален Турнир "Купа Дедал" F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Любомир Бакалов  
19 юни 2021 г. 20 юни 2021 г.                
19 юни 2021 г. 20 юни 2021 г.                
19 юни 2021 г. 20 юни 2021 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм за деца S3A, S6A, ШОУ деца с.Горно Сахране България    
26 юни 2021 г. 27 юни 2021 г.                
26 юни 2021 г. 27 юни 2021 г.                
26 юни 2021 г. 27 юни 2021 г. НТ Национален турнир "Купа Ловеч" F5J, F5J-J F5J, F5J-J мъже и юноши гр.Ловеч България Генко Петров  
03 юли 2021 г. 04 юли 2021 г.                
03 юли 2021 г. 04 юли 2021 г.                
10 юли 2021 г. 11 юли 2021 г.                
10 юли 2021 г. 11 юли 2021 г.                
17 юли 2021 г. 18 юли 2021 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм класове F1 F1A, F1B, F1C, F1H, F1A jun., F1B jun., F1P, F1H jun. мъже и юноши с.Вълчитрън България България   ПРОМЕНЕНО !!!
17 юли 2021 г. 18 юли 2021 г.                
23 юли 2021 г. 25 юли 2021 г. СК "Купа България" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
24 юли 2021 г. 25 юли 2021 г.                
31 юли 2021 г. 01 август 2021 г.                
31 юли 2021 г. 01 август 2021 г.                
07 август 2021 г. 08 август 2021 г.                
09 август 2021 г. 14 август 2021 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, класове F2 F2A, F2B, F2C, F2D мъже и юноши гр.Влоцлавек Полша   http://cl-f2abcd-wchs2020.pl/
14 август 2021 г. 21 август 2021 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм за юноши класове F1ABP F1A, F1B, F1P юноши гр.Монконтур Франция    
14 август 2021 г. 21 август 2021 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм за мъже класове F1ABC F1A, F1B, F1C мъже / жени гр.Монконтур Франция     ОТМЕНЕНО !!!
21 август 2021 г. 29 август 2021 г. СП Световно първенство по ракетомоделизъм, класове S S1A, S1B, S3A, S4A, S5B, S5C, S6A, S7, S8D, S8E/P, S9A мъже и юноши гр.Бузау Румъния   https://frmd.ro/
21 август 2021 г. 22 август 2021 г.                
22 август 2021 г. 28 август 2021 г. ЕП Европейско първенство клас F5J F5J мъже и юноши гр.Сзатимаш Унгария Сотир Лазарков  
28 август 2021 г. 29 август 2021 г.                
28 август 2021 г. 29 август 2021 г.                
04 септември 2021 г. 04 септември 2021 г. НП Национално Първенство F9U, Дрон Рейсинг F9U мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков http://www.pamcup.com/
04 септември 2021 г. 05 септември 2021 г.                
04 септември 2021 г. 05 септември 2021 г. СК Световна купа "Купа ПАМ F9U" F9U мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков http://www.pamcup.com/
10 септември 2021 г. 11 септември 2021 г. СК "Купа Приста" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
10 септември 2021 г. 11 септември 2021 г. СК "Купа Димитър Гарабетов" етап от Св.купа F5B F5B мъже и юноши гр.Дупница България Сотир Лазарков  
11 септември 2021 г. 12 септември 2021 г.                
11 септември 2021 г. 12 септември 2021 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
12 септември 2021 г. 18 септември 2021 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, клас F5B F5B мъже и юноши гр.Дупница България Сотир Лазарков  
17 септември 2021 г. 18 септември 2021 г. СК "Купа Приста" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
18 септември 2021 г. 19 септември 2021 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
18 септември 2021 г. 19 септември 2021 г.                
25 септември 2021 г. 26 септември 2021 г.                
25 септември 2021 г. 26 септември 2021 г.                
25 септември 2021 г. 26 септември 2021 г. НП Национално Първенство F5J, F5J-J F5J, F5J-J мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков http://www.pamcup.com/
  25 септември 2021 г. 26 септември 2021 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм за деца F1H, HLG, P-30, F5J-J, RC Акробат, Кордов Акробат, Тренкорд 2,5 деца гр.Ловеч  гр.Левски България Валентин Савов 0888408940  
  02 октомври 2021 г. 03 октомври 2021 г. НТ Национален турнир "Купа Север"   мъже и юноши гр.Русе България Любомир Бакалов  
  02 октомври 2021 г. 03 октомври 2021 г. НП Национално Първенство F2 Кордови F2B, F2D ??? мъже и юноши гр.Пазарджик България Любомир Бакалов  
02 октомври 2021 г. 02 октомври 2021 г. СК "Купа Прилеп" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Прилеп Македония   http://prilepcup.info
03 октомври 2021 г. 03 октомври 2021 г. СК "Купа Македония" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Прилеп Македония   http://prilepcup.info
08 октомври 2021 г. 10 октомври 2021 г. СК "Купа Любляна" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Любляна Словения    
09 октомври 2021 г. 10 октомври 2021 г.                
09 октомври 2021 г. 10 октомври 2021 г.                
16 октомври 2021 г. 17 октомври 2021 г. СК "Купа Черно Море" етап от Св.купа F2 Кордови F2A, F2B, F2C,F2D мъже и юноши гр.Сочи Русия Розен Тодоров  
16 октомври 2021 г. 17 октомври 2021 г.                
23 октомври 2021 г. 24 октомври 2021 г.                
30 октомври 2021 г. 31 октомври 2021 г.                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    НТ Национален турнир "Купа Д.Гарабетов" F5J-J, F3A F5J-J, F3A деца и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков http://www.pamcup.com/
    НТ Национален Авиомоделен Събор и Турнир F2B Свободни полети, Фън Флай, Пилон                                     Турнир F2B мъже и юноши гр.Казанлък България Милен Тотев  
    СК "Купа Попа Крингу" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши гр.Турда Румъния Любомир Бакалов  
    СК "Купа Турда" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши гр.Турда Румъния Любомир Бакалов  
                   
    СК "Купа България" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
    СК "Купа Бъзау" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Бъзау Румъния    
    НТ Национален турнир "Купа Казанлък" F5J, F5J-J F5J, F5J-J мъже и юноши гр.Казанлък България Милен Тотев  
    НТ Национален турнир "Дрон Арена Кюстендил" F3U   гр.Кюстендил България Сотир Лазарков  
    НТ Национален турнир по авиомоделизъм клас F2B F2B мъже и юноши гр.Шумен България Румен Папов   Елеонора Павлова  
    НТ Национален турнир "Купа ПАМ" F3J F3J мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков http://www.pamcup.com/
    НС Национален Авиомоделен Събор с международно участие Свободни полети, Фън Флай мъже и юноши гр.Варна България Кирил Кирилов 0899 817 605 http://91.238.255.84/registration_form.php
                   
    НП Национално първенство по авиомоделизъм F3 акробатични F3A, F3A Народен, F3A Спорт,  F4C,  F4H мъже и юноши   България    
    НП Национално първенство клас F3U F3U мъже и юноши гр.Пловдив България Радослав Радков http://www.pamcup.com/
                   
    MT Международен турнир "Хидро купа Несебър" F3A-W , F4C-W , F3C-W , Народен-W, Пилонрейсинг-W, клас„Хидрошоу” мъже и юноши гр.Несебър България д-р Стойчо Шишков  0888811868