Анкета на БФА "Клуб и Спортисти на годината" 2022 г.
Десетте най-добри спортисти на БФА по Авиомоделизъм
     
1 Николай Палежев СКА "АЛУАКС" гр.Шумен
1 Волкан Хасан СКА "АЛУАКС" гр.Шумен
2 Велизар Владев СMK Приста гр.Русе
3 Михаел Василев СК Моделизми гр.Велико Търново
4 Елеонора Павлова СMK Приста гр.Русе
5 Мирослав Мандичев СКА гр.Левски
6 Йоана Иванова СMK Приста гр.Русе
7 Александра Иванова СMK Приста гр.Русе
8 Божидар Дочев Моделклуб гр.Ловеч
9 Виктория Пейкова Моделклуб гр.Ловеч
10 Даниел Пейков Моделклуб гр.Ловеч