Картотекирани състезатели на БФА за 2023 г. Редовно
Информацията в този списък е неофициална, за официална информация и документ се обърнете  към УС на БФА   bfavio@abv.bg картотекиран за
Лиценз Име и Фамилия   Клуб година
291 Никола Стоянов Арабаджийски "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
296 Огнян Тихомиров Кумчев вет. "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
298 Елиан Костадинов Байрактаров юн. "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
304 Ангел Кирилов Карадинев "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
310 Иван Зарков Горанов вет. "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
311 Цветелин Иванов Горанов "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
321 Васил Георгиев Сърбински юн. "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
322 Калоян Радославов Радков юн. "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
323 Тодор Василев Иванов юн. "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
329 Методи Атанасов Гаганелов "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
333 Никола Радославов Радков "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
338 Йордан Методиев Гаганелов "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
340 Радослав Георгиев Радков "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
341 Николай Димитров Цънцаров "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
348 Георги Димитров Бозалиев "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
302 Марин Иванов Кръстанов "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
347 Георги Иванов Георгиев "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив 2023
397 Гечко Пейков Гечев вет. "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
357 Величко Пейков "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
358 Генко Петров вет. "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
359 Христофор Хитков вет. "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
362 Цветан Минев юн. "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
365 Павел Милков Николов юн. "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
374 Никола Филипов юн. "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
377 Виктория Величкова Пейкова юн. "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
379 Божидар Дочев юн. "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
382 Венцислав Славев Минев "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
386 Ивайло Иванов "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
387 Александър Велчевски юн. "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
389 Даниел Пейков юн. "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
390 Евген Кандибулотски юн. "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
395 Павломир Колев Кънчев вет. "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
396 Боряна Минева "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
356 Николай Удварев "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
816 Мартин Малкодански юн. "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч 2023
451 Емил Атанасов  вет. "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
101 Валентин Савов "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
102 Цветан Цветков вет. "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
122 Никол Цанкова юн. "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
129 Николай Николов юн. "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
133 Емил Йосифов вет. "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
118 Петко Василев Джамбазов вет. "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
119 Васил Петков Джамбазов "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
132 Виктория Николова юн. "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
128 Стоян Миленов Йосифов юн. "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
458 Христо Христов вет. "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
916 Атанас Димитров "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
120 Петър Димитров "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
130 Калоян Храсимиров юн. "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
328 Христо Георгиев вет. "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
131 Светослав Пламенов Славеев "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица 2023
105 Петьо Генчев  "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък 2023
525 Станчо Добрев "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък 2023
557 Милен Тотев "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък 2023
559 Тянко Ковачев "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък 2023
561 Младен Миленов Тотев "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък 2023
750 Ангел Цонев Тодоров "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък 2023
820 Мартин Тарлев юн. "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък 2023
530 Димитър Филев Димитров вет. "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък 2023
524 Дончо Желев Дойчев вет. "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък 2023
531 Милена Христова Меразчиева юн. "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък 2023
532 Владимир Петров Иванов юн. "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък 2023
533 Йоан Петров Иванов юн. "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък 2023
444 Валентин Георгиев Хасърджиев юн. "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
452 Валентин Христов вет. "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
445 Искрен Георгиев Хасърджиев юн. "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
110 Данчо Кълнъков вет. "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
135 Калоян Христов юн. "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
136 Вяра Николаева Атанасова юн. "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
137 Мартин Детелин Димитров юн. "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
138 Ния Мартинова Васева юн. "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
140 Стела Славчева "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
141 Мартин Георгиев юн. "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
143 Михаел Василев "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
145 Георги Георгиев "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
149 Пенчо Ганев вет. "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
211 Момчил Панайотов Йорданов "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
146 Борис Борисов Петров юн. "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново 2023
327 Димо Димов Щерев Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
203 Добри  Маринов Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
352 Петър Вълев Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
750 Константин Ранов вет. Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
751 Сотир Лазарков Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
752 Пламен Василев Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
753 Емил Драгомиров Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
755 Атанас Захариев Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
756 Сергей Щербаченко Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
757 Владимир Костадинчев вет. Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
758 Юлия Лазаркова Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
762 Георги Новтеков Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
763 Веско Стоилов Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
764 Милен Стоилов Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
771 Виталий Рюмшин Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
772 Димитър Димчев Димитров Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
773 Стефан Иванов Христозов Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
774 Михаил Михайлов Лозанов Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
327 Димо Димов Щерев Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
760 Петко Кичев вет. Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
312 Николай Василев Атанасов Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
337 Вяра Николаева Атанасова юн. Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
301 Николай Пейчев вет. Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
353 Георги Върбев Авиоклуб ИКАР гр.Дупница 2023
250 Стоян Вранчев Ракетомоделен Клуб-КОНДОР гр.Пещера 2023
252 Димитър Вачков вет. Ракетомоделен Клуб-КОНДОР гр.Пещера 2023
257 Павел Тилев Ракетомоделен Клуб-КОНДОР гр.Пещера 2023
259 Димитър Стоянов Антонов юн. Ракетомоделен Клуб-КОНДОР гр.Пещера 2023
260 Йордан Джинин юн. Ракетомоделен Клуб-КОНДОР гр.Пещера 2023
262 Андон Георгиев юн. Ракетомоделен Клуб-КОНДОР гр.Пещера 2023
264 Павел Александров Дилчовски юн. Ракетомоделен Клуб-КОНДОР гр.Пещера 2023
265 Петър Илиев Маринов юн. Ракетомоделен Клуб-КОНДОР гр.Пещера 2023
270 Владимир Козарев юн. Ракетомоделен Клуб-КОНДОР гр.Пещера 2023
271 Георги Башкехайов юн. Ракетомоделен Клуб-КОНДОР гр.Пещера 2023
273 Кристиян Венциславов Христосков юн. Ракетомоделен Клуб-КОНДОР гр.Пещера 2023
274 Георги Иванов Ненков юн. Ракетомоделен Клуб-КОНДОР гр.Пещера 2023
275 Стоян Стоянов Антонов юн. Ракетомоделен Клуб-КОНДОР гр.Пещера 2023
276 Никола Атанасов Величков юн. Ракетомоделен Клуб-КОНДОР гр.Пещера 2023
550 Розен Тодоров вет. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
554 Стефан Стефанов СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
577 Никола Стефанов юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
578 Стелиян Димитров юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
585 Иван Лучев вет. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
586 Любен Лучев вет. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
587 Петър Малинов вет. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
590 Кристиян Красимиров юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
591 Тошо  Цв. Тошев юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
592 Християн А. Иванов юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
593 Мирослав Цв. Тошев юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
596 Любослав Лазаров юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
597 Николай Трифонов юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
588 Явор Захариев юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
589 Лъчезар Захариев юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
582 Пламен Тотев вет. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
589 Лъчезар Захариев юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
596 Любослав Лазаров юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
597 Николай Трифонов юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
599 Александър Цветанов юн. СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия 2023
650 Иван Колев Иванов СК Моделист-Севлиево гр.Севлиево 2023
501 Пламен Русев Пенчев СК Моделист-Севлиево гр.Севлиево 2023
420 Мартин Михайлов Иванов юн. СК Моделист-Севлиево гр.Севлиево 2023
421 Стефан Йонков Маринов юн. СК Моделист-Севлиево гр.Севлиево 2023
422 Венцислав Венциславов Цветанов юн. СК Моделист-Севлиево гр.Севлиево 2023
423 Владислав Веселинов Арнаудов юн. СК Моделист-Севлиево гр.Севлиево 2023
150 Стефан Василев вет. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
159 Павел Петров юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
160 Преслава Ганчева юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
161 Виктория Цанкова СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
163 Силвия Петкова юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
165 Ивета Велчева юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
166 Светозар Николаев юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
167 Михаил Маринов юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
169 Тодор Симеонов юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
170 Стефан Симеонов юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
171 Ивайло Недялков юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
173 Даяна Асенова юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
174 Нели Лалева юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
177 Кремена Върбанова юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
191 Ивен Недева юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
192 Християн Захариев юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
193 Милен Петков юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
194 Радослав Иванов юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
195 Лариса Петрова юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
189 Андрей Иванов юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
184 Денис Кръстев юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
185 Симеон Петров юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
186 Юлияна Мирчева юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
187 Хана Халил юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
196 Христо Минчев юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
197 Ивайло Марков юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
198 Никола Димитров юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
199 Мартина Каменова юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
157 Мартин Иванов юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
158 Петър Недков юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево 2023
650 Тошко Стоянов Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
651 Борис Леков Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
282 Илко Илиев Илиев Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
283 Ангел Илиев Илиев Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
284 Слав Бисер Братоев Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
285 Николай Колев Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
652 Пламен Йорданов Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
653 Пламен Христов Станев Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
654 Саша Йорданова Стоянова Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
655 Тони Станев Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
656 Пламена Йорданова юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
658 Димитър Стоилов Аврамов Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
659 Есин Илхан Себайдин юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
660 Кристиан Красенов Калчев юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
661 Мартин Цветков Милев юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
663 Кристиян Красимиров Добрев юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
664 Билгин Илхан Себайдин Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
665 Борислав Христов Борисов юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
666 Симона Пламенова Атанасова юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
667 Николай Цанков Борисов юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
668 София Антонова Георгиева юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
670 Даяна Миленова Димитрова юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
671 Жулиян Красимиров Добрев юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
672 Анастасия Атанасова Лекова юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
673 Мартин Владимиров Василев юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
674 Полина Йорданова Вълчева юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
675 Божидар Илков Илиев юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
676 Любомир Ангелов Илиев юн. Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
676 Румена Мартинова Лекова Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан 2023
202 Николай  Атанасов Николов Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
204 Валентин Георгиев Вълчев Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
205 Стойчо Желязков Николaeв Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
210 Николай Павлов Калайджиев вет. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
212 Румен Петров Папов вет. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
219 Виктор Руменов Петров юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
819 Васил Милев Милев вет. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
462 Валентин Чудомиров Тодоров вет. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
832 Николай Палежев Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
835 Светослав Иванов Синапов вет. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
836 Юлиян Георгиев Нейчев Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
215 Светослав Вичков Вичев Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
220 Волкан Шукри Хасан Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
221 Цветан Петров Папов вет. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
450 Славчо Йорданов Славов вет. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
222 Марк Хари Глеридис юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
223 Александър Йорданов Савов Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
224 Ивайло Стойчев Стойчев юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
225 Дани Емилов Христов юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
226 Мартин Тихомиров Тинев юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
227 Борис Ангелов Моренов юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен 2023
500 Мирослав Мандичев Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
701 Димо Желев Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
812 Димитър Корназов Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
100 Цветан Бончев Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
469 Любомир Дончев Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
702 Евгени Светлинов Желязков Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
710 Стефан Стефанов Чолаков Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
508 Иван Петров Стефанов Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
509 Дейвид Парагвоздев юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
467 Ромео Дончев Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
468 Орлин Дончев Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
510 Ихор Ткач Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
511 Микола Ткач Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
512 Денис Юсеинов Сунаев юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
513 Велислав Велиславов Христов юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
514 Стефан Иванов Минков юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
515 Ивелин Николаев Николов юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
516 Денислав Деянов Атанасов юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски 2023
455 Велизар Владев Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
456 Валентин Павлов Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
457 Любомир Колев вет. Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
459 Любомир Бакалов Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
461 Христо Иванов Йотов вет. Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
464 Милен Ивелинов Илиев Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
471 Вера Николова Павлова Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
480 Явор Христов Йотов Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
482 Петър Стефанов Стоянов юн. Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
484 Богдан Велизаров Владев юн. Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
487 Андрей Сашев Ангелов Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
488 Елеонора Валентинова Павлова Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
490 Виктор Владимиров Хаджов юн. Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
491 Йоана Иванова Иванова юн. Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
492 Магдалена Каменова Цолева юн. Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
494 Александра Иванова Иванова юн. Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
495 Теодора Светославова Ангелова юн. Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
496 Борис Иванов Иванов юн. Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
463 Антон Яворов Йотов Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
497 Роберт Ганджеми юн. Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе 2023
126 Венцислав Петров "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново
134 Милен Йосифов "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица
137 Иван Василев Иванов юн. "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица
142 Ангел Ангелов "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица
148 Цветко Петров Коцъков вет. "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново
180 Стефан Иванов Стефанов СК Моделист-Севлиево гр.Севлиево
181 Кристина Иванова Иванова  СК Моделист-Севлиево гр.Севлиево
183 Иван Стайков юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево
188 Добри Костов юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево
190 Виктория Радионова юн. СКМ ИКАР-2010 гр. Севлиево
206 Ивайло Ивелинов Димитров Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен
228 Дамян Даниел Григоров юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен
229 Кристиян Радославов Димитров юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен
293 Мирослав Спасов Вършилов "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив
317 Мартин Герганов Стефанов юн. Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС гр. Шумен
343 Красимира Николаева Атанасова юн. "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив
354 Милко Велчевски "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч
363 Пламен Мишев "Моделклуб Ловеч" гр. Ловеч
453 Бисер Христов  "Спортен Клуб Моделизми" В.Търново
458 Христо Христов "Спорт Клуб Моделист" Г.Оряховица
464 Никол Елеонорова Павлова Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе
466 Милен Ивелинов Илиев Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе
469 Пламен Василев Пенчев Спортен Клуб по Авиомоделизъм гр. Левски
486 Димитър Николаев Тодоров Спортен Модел-Клуб ПРИСТА гр. Русе
575 Иван Кертиков СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
576 Христо Христов СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
584 Захари Захариев СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия
598 Стоян Петев  СTK "Стрела" гр. Д. Митрополия