На БФ по Авиомоделизъм
Спортен календар за 2024 год.
от  дата до дата Вид проява /ДП, ДТ, НК, СП, ЕП, СК, ЕК, МТ, РП и др./ Наименование на  проявата Класове Възрастова група Място на провеждане (град) Държава на провеждане Лице за контакт Сайт
13 април 2024 г. 14 април 2024 г. НТ "Купа ПАМ РАКОВСКИ" F5J F5J мъже/жени юноши/младежи гр.Пловдив България Николай Цънцаров 0895421072  
20 април 2024 г. 20 април 2024 г.   Състезание за ученици "ИКАР 2021" Пилотирани летателни апарати , Безпилотни летателни апарати Ученици 1-4 клас. 5-7 клас и 8-12 клас гр.Кюстендил България Бойко Малинов http://odkkyustendil.com/
27 април 2024 г. 28 април 2024 г. СК "Купа Каспичан" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Каспичан България Тошко Драгов www.f1abc.com
27 април 2024 г. 28 април 2024 г. СК "Купа България F5J" етап от Св.купа F5J F5J, F5J junior мъже/жени и юноши гр.Дупница България Сотир Лазарков  
27 април 2024 г. 28 април 2024 г. НП Национално първенство по Ракетомоделизъм мъже/жени S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже/жени гр.Каспичан България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
17 май 2024 г. 19 май 2024 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши ракетомоделизъм S3A, S6A, ШОУ, Двубой                    S3A, S4A, S6A, S7, S9A, S12A деца и юноши гр.Ловеч България Валентин Савов  
17 май 2024 г. 19 май 2024 г. НТ Национално ученическо състезание за деца и юноши F1H, HLG, P-30, F5J-J, RC Акробат, Кордов Акробат, Тренкорд 2,5 деца и юноши гр.Ловеч България Розен Тодоров  
  25 май 2024 г. 25 май 2024 г. НТ Национален Турнир F3K F3K мъже/жени и юноши гр.Пловдив България Николай Цънцаров 0895421072  
25 май 2024 г. 26 май 2024 г. СК "Дубница Май" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Партизанске Словакия    
08 юни 2024 г. 09 юни 2024 г. НТ Купа Дедал F1E F1E мъже/жени и юноши с.Алеково България Любомир Бакалов  
15 юни 2024 г. 16 юни 2024 г. НП Национално Първенство F2 Кордови F2B, F2D мъже/жени и юноши гр.Търговище България Румен Папов  
22 юни 2024 г. 22 юни 2024 г. НП Национално първенство по ракетомоделизъм за деца S3A, S6A, ШОУ деца с.Горно Сахране България Валентин Савов 0888408940  
22 юни 2024 г. 23 юни 2024 г. НП Национално първенство по Ракетомоделизъм юноши S1A, S3A, S4A, S5B, S6A, S7, S8D, S9A, S12A юноши с.Горно Сахране България Валентин Савов 0888408940  
27 юни 2024 г. 28 юни 2024 г. СК "Купа Литва" етап от Св.купа F2 Кордови F2A, F2B, F2C мъже/жени и юноши гр.Виершавице Полша Румен Папов  
29 юни 2024 г. 30 юни 2024 г. НТ Национален турнир "Купа Ловеч" F5J, F5J-J F5J, F5J-J мъже/жени и юноши гр.Ловеч България Генко Петров  
29 юни 2024 г. 30 юни 2024 г. СК "Купа Виершавице" етап от Св.купа F2 Кордови F2A, F2B, F2C мъже/жени и юноши гр.Виершавице Полша Румен Папов  
06 юли 2024 г. 07 юли 2024 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм класове F1 F1A, F1B, F1C, F1H, F1A jun., F1B jun., F1P, F1H jun. мъже и юноши с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940  
22 юли 2024 г. 27 юли 2024 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм за мъже класове F1ABCQ F1A, F1B, F1C, F1Q ? мъже / жени гр.Дева Румъния Валентин Савов https://frmd.ro/
27 юли 2024 г. 04 август 2024 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм за мъже / юноши F3J F3J, F3J Junior мъже и юноши гр.Стармоен Норвегия Сотир Лазарков  
27 юли 2024 г. 27 юли 2024 г. СК "Купа Попа Крингу" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже/жени и юноши гр.Турда Румъния Елеонора Павлова https://frmd.ro/
28 юли 2024 г. 28 юли 2024 г. СК "Купа Турда" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже/жени и юноши гр.Турда Румъния Елеонора Павлова https://frmd.ro/
03 август 2024 г. 04 август 2024 г. СК "Купа Прилеп" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже/жени и юноши гр.Прилеп Македония   http://prilepcup.info
06 август 2024 г. 10 август 2024 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм за юноши класове F1ABPQ F1A, F1B, F1P мъже / жени гр.Прилеп Северна Македония    
09 август 2024 г. 09 август 2024 г. СК "Купа Говернорс" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши гр.Тошек Полша Елеонора Павлова  
10 август 2024 г. 18 август 2024 г. СП Световно първенство по авиомоделизъм, класове F2 F2A, F2B, F2C, F2D мъже/жени и юноши гр.Мънси    Индиана САЩ    
10 август 2024 г. 10 август 2024 г. СК "Купа Тошек" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши гр.Тошек Полша Елеонора Павлова  
11 август 2024 г. 11 август 2024 г. СК "Мемориал Валерий Горинин" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши гр.Тошек Полша Елеонора Павлова  
18 август 2024 г. 18 август 2024 г.   "Купа Рана I " етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже/жени и юноши Рана до Лоуни Чешка Република Елеонора Павлова  
18 август 2024 г. 24 август 2024 г. ЕП Европейско първенство клас F1E F1E, F1E junior мъже/жени и юноши Литомерице Чешка Република Елеонора Павлова  
24 август 2024 г. 24 август 2024 г.   "Купа Рана II " етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже/жени и юноши Рана до Лоуни Чешка Република Елеонора Павлова  
24 август 2024 г. 31 август 2024 г. ЕП Европейско първенство по авиомоделизъм за мъже / юноши F5J F5J, F5J Junior мъже и юноши гр.Дева Румъния Сотир Лазарков  
25 август 2024 г. 31 август 2024 г. ЕП Европейско първенство по ракетомоделизъм, класове S S1A, S1B, S3A, S4A, S5B, S5C, S6A, S7, S8D, S8E/P, S9A мъже и юноши гр.Зренянин Сърбия    
29 август 2024 г. 30 август 2024 г. СК "Купа Сирмиум" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Сремска Митровица Сърбия    
31 август 2024 г. 01 септември 2024 г. СК "Купа Асен Йорданов" етап от Св.купа F2 Кордови F2B, F2D мъже/жени и юноши гр.Шабла България    
06 септември 2024 г. 07 септември 2024 г. СК "Мемориал Николай Й. Николов" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P, F1Q, F1H, мъже и юноши с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
07 септември 2024 г. 08 септември 2024 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1P, F1Q, F1H, мъже и юноши с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
07 септември 2024 г. 07 септември 2024 г. НП Национално Първенство F3K F3K мъже/жени и юноши гр.Пловдив България Николай Цънцаров 0895421072  
14 септември 2024 г. 17 септември 2024 г. СК "Купа Коркут-Ата"" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Байконур Казахстан Валентин Савов 0888408940  
20 септември 2024 г. 21 септември 2024 г. СК "Купа Приста" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
21 септември 2024 г. 21 септември 2024 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм класове F1 F1E, F1E jun. мъже/жени и юноши с.Алеково България Валентин Савов 0888408940  
21 септември 2024 г. 22 септември 2024 г. СК "Купа България" етап от Св.купа F1E  Свободнолетящи F1E, F1E junior мъже и юноши с.Алеково България Валентин Савов 0888408940 www.f1abc.com
21 септември 2024 г. 22 септември 2024 г.                
21 септември 2024 г. 22 септември 2024 г. НП Национално Първенство F5J F5J мъже и юноши гр.Пловдив България Николай Цънцаров 0895421072  
28 септември 2024 г. 29 септември 2024 г.                
28 септември 2024 г. 29 септември 2024 г. СК "Купа Македония" етап от Св.купа F1  Свободнолетящи F1A, F1B, F1C, F1A jun., F1B jun., F1H мъже и юноши гр.Прилеп Македония   http://prilepcup.info
05 октомври 2024 г. 06 октомври 2024 г.                
05 октомври 2024 г. 06 октомври 2024 г. СК "Купа Любляна" етап от Св.купа по Ракетомоделизъм S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A   S3A мъже и юноши гр.Любляна Словения    
12 октомври 2024 г. 13 октомври 2024 г.                
12 октомври 2024 г. 13 октомври 2024 г. НП Национално първенство по авиомоделизъм за деца F1H, HLG, P-30, F5J-J, RC Акробат, Кордов Акробат, Тренкорд 2,5 деца гр.Ловеч, с.Вълчитрън България Валентин Савов 0888408940