Национално първенство Авиомоделизъм за деца, с.Вълчитрън-гр.Ловеч, 17-18 октомври 2020 г.
финал в клас F1H (планер) деца
Име и фамилия   Град Клуб 1 2 3 4 5     Общо Място
1 Даниел Пейков о Ловеч Моделклуб гр.Ловеч 106 082 120 120 082     510 I
2 Валентин Хасърджиев о Русе СКМ ПРИСТА гр.Русе 120 120 052 000 000     292 II
3 Виктория Николова о Г.Оряховица СК Моделист гр.Г.Оряховица 038 084 064 048 040     274 III
4 Никол Цанкова и Г.Оряховица СК Моделист гр.Г.Оряховица 112 075 000 000 000     187 4
5 Георги Иванов о Търговище  Аероелит ЦМДИ гр.Търговище 000 000 025 028 040     93 5
финал в клас P-30 (гуменомоторни) деца
Име и фамилия   Град Клуб 1 2 3 4 5     Общо Място
1 Даниел Пейков о Ловеч Моделклуб гр.Ловеч 003 005 120 002 120     250 I
2 Виктор Хаджов о Русе СКМ ПРИСТА гр.Русе 012 002 005 120 054     193 II
3 Йоана Велева о Левски гр.Левски 003 000 000 106 079     188 III
4 Михаела Христова и Левски гр.Левски 000 000 086 090 005     181 4
5 Теодор Ганчев о Търговище  Аероелит ЦМДИ гр.Търговище 003 010 033 000 008     54 5
6 Виктория Николова о Г.Оряховица СК Моделист гр.Г.Оряховица 001 000 000 000 000     1 6
финал в клас HLG (планер) деца
Име и фамилия   Град Клуб 1 2 3 4 5     Общо Място
1 Георги Георгиев о Левски гр.Левски 013 019 019 018 023     92 I
2 Мартин Мирчев и Левски гр.Левски 016 016 016 011 011     70 II
3 Радостин Ангелов и Левски гр.Левски 015 012 014 016 010     67 III
4 Никол Цанкова о Г.Оряховица СК Моделист гр.Г.Оряховица 010 008 012 014 011     55 4
5 Калоян Иванов о Разград Разград 010 012 003 015 014     54 5
6 Павел Николов о Ловеч Модел Клуб гр.Ловеч 006 009 013 011 011     50 6
7 Мариян Герасимов и Разград Разград 014 008 010 014 003     49 7
8 Мартин Вълчинов и Разград Разград 014 012 007 005 011     49 8
9 Теодор Ганчев и Търговище  Аероелит ЦМДИ гр.Търговище 012 008 009 013 006     48 9
10 Даниел Пейков и Ловеч Модел Клуб гр.Ловеч 007 006 009 010 014     46 10
10 Магдалена Цолева о Русе СКМ ПРИСТА гр.Русе 006 005 003 019 008     41 11
12 Стефани Емилова и Левски гр.Левски 008 013 006 006 006     39 12
13 Стефани Стефанова и Левски гр.Левски 010 005 008 009 006     38 13
13 Александър Анатолиев и Левски гр.Левски 007 005 009 006 008     35 14
15 Пламен Василев и Левски гр.Левски 007 009 007 005 007     35 15
16 Божидар Ангелов и Левски гр.Левски 006 008 004 007 008     33 16
17 Васил Атанасов и Левски гр.Левски 005 008 004 005 005     27 17
18 Георги Иванов о Търговище  Аероелит ЦМДИ гр.Търговище 005 005 005 006 004     25 18
финал в клас RC Акробат деца
Име и фамилия   Град Клуб 1 2 3         Общо Място
  1 Мартин Малкодански о Ловеч Моделклуб -гр.Ловеч 320             320 I
  2 Богдан Владев о Русе СКМ ПРИСТА гр.Русе 110             110 II
 финал в клас F5J-J деца
Име и фамилия   Град Клуб 1старт 2старт 3старт         Общо Място
1 Мартин Малкодански о Ловеч Модел клуб Ловеч 1000             1000 I
 финал в клас Тренкорд деца
Име и фамилия   Град Клуб 1старт 2старт 3старт         Общо Място
1 Йоана Иванова и Русе СКМ ПРИСТА гр.Русе 141,2 0,0           141,2 I
2 Александра Иванова о Русе СКМ ПРИСТА гр.Русе 128,6 0,0           128,6 II
3 Павел Николов о Ловеч Модел клуб Ловеч 0,0 100,8           100,8 III
4 Джан Нуретинов о Г.Оряховица СК Моделист гр.Г.Оряховица 0,0 0,0           0,0 4
 финал в клас Кордов Акробат деца
Име и фамилия   Град Клуб 1старт 2старт 3старт         Общо Място
1 Александра Иванова и Русе СКМ ПРИСТА гр.Русе 41 43           84,0 I
2 Йоана Иванова о Русе СКМ ПРИСТА гр.Русе 0 61           61,0 II
3 Павел Николов о Ловеч Модел клуб Ловеч 28 0           28,0 III
Отборно класиране: нак.точки
1 Модел Клуб  -  Ловеч 12 1 1 4 1 1 2 12
2 СКМ ПРИСТА гр.Русе 16 2 2 5 2 3 1 16
3 СК "Моделист" Г.Оряховица 25 3 5 2 4 3 4 24
4 ЦМДИ - гр. Търговище 29 6 3 1 4 3 4 26
4 4 6 4 3 4 29
6 7 3 4 3 4 31