Home Feedback Contents Search

 Българска Федерация по Авиомоделизъм
 

 

Новини
Спортен календар
Събития
Календар
Документи
Договори ММС
Правилници
Класове
Галерия
Резултати
История
Клубове
Програми
Връзки / Links
Антидопинг

 

 

 

 

  Наредба за антидопингова дейност      Забранителен списък 


Договор на БФА с ММС по Програмата за финансиране на неолимпийските спортове за 2024 г.

 


21.01.2024 г.

ПОКАНА   

за редовно Общо Събрание на Сдружение "Българска Федерация по Авиомоделизъм" (БФА) 

Управителния съвет на Сдружение Българска Федерация по Авиомоделизъм, на основание чл. 22 ал.1 от Устава

 на Българската Федерация по Авиомоделизъм, кани своите членове на редовно общо отчетно събрание, 

което ще се проведе на 24.02.2024 г. (събота) от 11.00 ч. в гр. София, ул. "Манастирска" 21.

Дневен ред на събранието:

1. Отчет на УС за дейността на Сдружението през 2023 година.

2. Финансов отчет на Сдружението за 2023 година.

3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2024 г.

4. Приемане на Държавен спортен календар на БФА за 2024 г.

5. Разни.

Делегатите трябва да носят документи, с които се потвърждават правомощията им.

Също таке е задължително да донесат подписана от представляващия Сдружението (спортен клуб) декларация.

УС на БФА. 


21.01.2024 г.

Анкета  "Клуб и Спортисти на 2023 г."   

Най-добър Клуб на БФА за 2023 г.  Най-добри Авиомоделизъм  Най-добри Ракетомоделизъм  

 


 

16.12.2023 г.

Календар на БФА за 2024 г.  ПРОЕКТ !!! 

Раздел: Спортен Календар


22.01.2023 г.

ПОКАНА   

за редовно Общо Събрание на Сдружение "Българска Федерация по Авиомоделизъм" (БФА) 

Управителния съвет на Сдружение Българска Федерация по Авиомоделизъм, на основание чл. 22 ал.1 от Устава

 на Българската Федерация по Авиомоделизъм, кани своите членове на редовно общо отчетно събрание, 

което ще се проведе на 25.02.2023 г. (събота) от 11.00 ч. в гр. София, ул. "Манастирска" 21.

Дневен ред на събранието:

1. Отчет на УС за дейността на Сдружението през 2022 година.

2. Финансов отчет на Сдружението за 2022 година.

3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2023 г.

4. Приемане на Държавен спортен календар на БФА за 2023 г.

5. Разни.

Делегатите трябва да носят документи, с които се потвърждават правомощията им.

Също таке е задължително да донесат подписана от представляващия Сдружението (спортен клуб) декларация.

УС на БФА.


22.01.2023 г.

Анкета  "Клуб и Спортисти на 2022 г."   

Най-добър Клуб на БФА за 2022 г.  Най-добри Авиомоделизъм  Най-добри Ракетомоделизъм

 


03.01.2023 г.

Календар на БФА за 2023 г. 

Раздел: Спортен Календар


25.01.2022 г.

 

ПОКАНА   

за редовно Общо Събрание на Сдружение "Българска Федерация по Авиомоделизъм" (БФА) 

Управителния съвет на Сдружение Българска Федерация по Авиомоделизъм, на основание чл. 22 ал.1 от Устава

 на Българската Федерация по Авиомоделизъм, кани своите членове на редовно общо отчетно събрание, 

което ще се проведе на 26.02.2022 г. (събота) от 11.00 ч. в гр. София, ул. "Манастирска" 21.

Дневен ред на събранието:

1. Отчет на УС за дейността на Сдружението през 2021 година.

2. Финансов отчет на Сдружението за 2021 година.

3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2022 г.

4. Приемане на Държавен спортен календар на БФА за 2022 г.

5. Разни.

Делегатите трябва да носят документи, с които се потвърждават правомощията им.

Също таке е задължително да донесат подписана от представляващия Сдружението (спортен клуб) декларация.

УС на БФА.


24.01.2022 г.

Календар на БФА за 2022 г.       

Раздел: Спортен Календар


 Календар на БФА за 2021 г.       

Раздел: Спортен Календар


15.01.2020 г.

 

ПОКАНА

за Общо Събрание на Сдружение "Българска Федерация по Авиомоделизъм" (БФА).

Управителния съвет на Сдружение Българска Федерация по Авиомоделизъм, на основание 

чл. 22 ал.1 от Устава на Българската Федерация по Авиомоделизъм, кани своите членове на редовно 

общо отчетно събрание, което ще се проведе на 22.02.2020 г. (събота) от 11.00 ч. в гр. София, ул. "Манастирска" 21.

Дневен ред на събранието:

1. Отчет на УС за дейността на Сдружението през 2019 година.

2. Финансов отчет на Сдружението за 2019 година.

3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2020 г.

4. Приемане на Държавен спортен календар на БФА за 2020 г.

5. Разни.

Делегатите трябва да носят документи, с които се потвърждават правомощията им.

УС на БФА.


15.02.2019 г.

 

Онлайн регистрация за етапи от Св.купа F1 и S 

Online Registration for World Cup Events F1 and S


15.02.2019 г.

Календар на БФА за 2019 г.  

Раздел: Спортен Календар


18.01.2019 г.

 

ПОКАНА

за Общо Събрание на Сдружение "Българска Федерация по Авиомоделизъм" (БФА).

Управителния съвет на Сдружение Българска Федерация по Авиомоделизъм, на основание 

чл. 22 ал.1 от Устава на Българската Федерация по Авиомоделизъм, кани своите членове на редовно 

общо отчетно събрание, което ще се проведе на 23.02.2019 г. (събота) от 11.00 ч. в гр. София, ул. "Манастирска" 21.

Дневен ред на събранието:

1. Отчет на УС за дейността на Сдружението през 2018 година.

2. Финансов отчет на Сдружението за 2018 година.

3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2019 г.

4. Приемане на Държавен спортен календар на БФА за 2019 г.

5. Разни.

Делегатите трябва да носят документи, с които се потвърждават правомощията им.

УС на БФА.


16.01.2019 г.

Анкета  "Клуб и Спортисти на 2018 г."   

Най-добър Клуб на БФА за 2018 г.  Най-добри Авиомоделизъм  Най-добри Ракетомоделизъм

 


03.01.2018 г.

Календар на БФА за 2018 г.  

Раздел: Спортен Календар


10.01.2018 г.

Анкета  "Клуб и Спортисти на 2017 година ".

Най-добър Клуб на 2017 г.     Най-добри Авиомоделизъм     Най-добри Ракетомоделизъм 

Раздел: Събития


07.01.2016 г.

РЕШЕНИЯ на Общото отчетно-изборно събрание на Сдружение Българска Федерация по Авиомоделизъм,

проведено на 28 ноември 2015 г. в гр.София

 

На 28 ноември 2015 г.  от 11.00 часа, в гр.София, булевард Александър Стамболийски № 191 (Национален Дворец на Децата), бе проведено Общо отчетно-изборно събрание на Сдружение Българска федерация по авиомоделизъм.

 Общото събрание на Сдружение Българска Федерация по Авиомоделизъм, реши:

1. Приема отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през периода 2010-2015 г.

2. Не приема отчет на Контролния Съвет на Сдружението за периода 2010-2015 г. поради липса на такъв.

3. Приема на нов устав на Сдружението.

4. Избра нов Управителен съвет на Сдружение БФА в състав: Валентин Христов Савов,  Любомир Тодоров Бакалов, Радослав Георгиев Радков, Розен Йорданов Тодоров, Румен Петров Папов, Сотир Симеонов Лазарков и Тошко Драгов Стоянов

5. Избра за председател на Сдружение БФА Сотир Симеонов Лазарков.

6. Избра за заместник председател на Сдружение БФА Любомир Тодоров Бакалов.

7. Избра на нов Контролен съвет на Сдружение БФА в състав: Борис Атанасов Леков, Мирослав Иванов Мандичев и Христо Красенов Гавраилов. 

Раздел: Събития 


19.10.2015 г. 

ПОКАНА  за Общо Събрание на Сдружение "Българска Федерация по Авиомоделизъм" (БФА)

 

Управителния съвет на Сдружение Българска Федерация по Авиомоделизъм, на основание чл. 22 ал.1 от Устава на Българската Федерация по Авиомоделизъм, кани своите членове на редовно общо отчетно - изборно събрание, което ще се проведе на 28 ноември 2015 г. (събота) от 11.00 ч. в гр. София, бул."Ал.Стамболийски" 191 (Национален Дворец на децата).

 

Дневен ред на събранието:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението през периода 2010-2015 г.

2. Отчет на Контролния Съвет на Сдружението за периода 2010-2015 г..

3. Приемане на нов устав на Сдружението.

4. Избор на нов Управителен съвет на Сдружение БФА.

5. Избор на нов председател и заместник председател на Сдружение БФА.

6. Избор на нов Контролен съвет на Сдружение БФА.

7. Разни.

 

Делегатите трябва да носят документи, с които се потвърждават правомощията им.

УС на БФА

Раздел: Събития 


25.01.2015 г.

Календар на БФА за 2015 г.

Раздел: Спортен Календар


15.01.2015 г.

Анкета  "Клуб и Спортисти на 2014 година ".

Най-добър Клуб на 2014 г.    Най-добри Авиомоделизъм     Най-добри Ракетомоделизъм 

Раздел: Събития


 

 

Резултати от Националните първенства 2014 г.

Telephone
0888408940
Postal address
Sofia, BULGARIA
Electronic mail
General Information: bfavio@abv.bg
Webmaster: bfavio@abv.bg
 

 

Send mail to bfavio@abv.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/20/24