Home Up Feedback Contents Search

 Картотека
 

 

 

 

 

10.02.2023 г.  Картотекирани състезатели на БФА за 2023 г. 

Внимание !!! Списък на картотекираните състезатели на клубове, членове на БФА. Списъкът е неофициален и има само информативна стойност. За официални документи по картотеката се обръщайте към bfavio@abv.bg 

 

 

 

 

 

Send mail to bfavio@abv.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 02/10/23