Home Up Feedback Contents Search

 Картотека
 

 

 

 

 

13.02.2022 г.  Картотекирани състезатели на БФА за 2022 г. 

Внимание !!! Списък на картотекираните състезатели на клубове, членове на БФА. Списъкът е неофициален и има само информативна стойност. За официални документи по картотеката се обръщайте към bfavio@abv.bg 

 

 

 

 

 

Send mail to bfavio@abv.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 02/13/22