Home Feedback Contents Search

 Клубове
 

 

Членове на БФА
Картотека
Адреси
Информация

 

 

 

 

Към 20 януари 2020 година членове на БФА са следните клубове:

1. "Моделклуб Ловеч" гр.Ловеч    лиценз от ММС   № 103-001

2. "Спортен Клуб МОДЕЛИСТ - Каспичан    лиценз от ММС   № 103-008

3. "Спортен Клуб Моделизми" гр.Велико Търново    лиценз от ММС   № 103-003

4. "Спорт Клуб Моделист" гр. Горна Оряховица     лиценз от ММС   № 103-002

5. "Спортен Клуб Моделизми - Казанлък" гр.Казанлък    лиценз от ММС    № 103-006

6. "Спортен Клуб по Моделизъм ИКАР-2010" гр.Севлиево    лиценз от ММС  № 103-005

7. "Ракетомоделен Клуб-КОНДОР" гр.Пещера   3186/5.11.2008    лиценз от ММС   № 103-007

8. "Модел Клуб - Пловдив" гр.Пловдив  лиценз от ММС  № 103-004

9. "Спортен Клуб Моделист-Севлиево" гр.Севлиево   лиценз от ММС  № 103-012 

10. "Спортен Модел-Клуб ПРИСТА" гр.Русе   лиценз от ММС   № 103-013

11."Авиоклуб ИКАР" гр.Дупница   лиценз от ММС  № 103-010

12. "Спортен Клуб по Авиомоделизъм" гр.Левски  лиценз от ММС   № 103-011

13. "Спортен Клуб по Авиомоделизъм АЛУАКС" гр.Шумен   лиценз от ММС   № 103-009 

14.  Спортно-технически Клуб "Стрела" гр.Д.Митрополия   лиценз от ММС   № 103-014 

15. "Спортен Клуб по Авиомоделизъм - 2020" гр.Пазарджик  лиценз от ММС   № 103-015

16. "Централен Авиомоделен Клуб ЦАМК" гр.София  лиценз от ММС   № 103-016

17. "Клуб по Моделизъм Модел Мания" гр.Троян  лиценз от ММС   № 103-017

"Спортен Клуб Моделисти - Пловдив" гр.Пловдив   без подадени документи на лиценз от ММС