Home Up Feedback Contents Search

 на БФА
 

 

 

 

Устав на Българска Федерация по Авиомоделизъм, приет на 28.11.2015 г.

Решения на Общото Събрание от 28.11.2015 г.

Протокол от Общото Събрание от 28.11.2015 г.

Протокол на мандатната комисия от 28.11.2015 г.

Протокол от избора на Управителен Съвет на Сдружение БФА


Решения на Общото събрание на БФА от 05 юни 2010 г.

Съдебно решение на БФА от 29 юли 2010 г.

 

 

Send mail to bfa@dir.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 10/29/14