Home Feedback Contents Search

 Документи
 

 

на БФА
на Упр.Съвет
Протоколи
Други

 

 

Устав на Сдружение "Българска Федерация по Авиомоделизъм"

Лиценз на БФА издаден от МMС

Съдебно решение на БФА от 06 януари 2016 г.

 

Банкова сметка на БФА:

Българска Федерация по Авиомоделизъм

Уникредит БУЛБАНК

София, Раковски 133

IBAN: BG15UNCR75271052762410

BIC: UNCRBGSF


Отчет за изпълнението по Програмата за развитие по Чл.28 ал.1, т.10 от ЗФВС. 

Правилник за организиране и провеждане на състезания 2021 г.

Мерки за безопасност при организиране и провеждане на състезания 

Антидопингови правила на Българска Федерация по Авиомоделизъм 

Програма за развитие на Авиомоделния спорт до 2025 г.  

Правила за прилагане на противоепидемични мерки на БФА 


Бюджет на БФА за 2017 г.

Бюджет на БФА за 2016 г.

Бюджет на БФА за 2015 г.

Бюджет на БФА за 2014 г.

Бюджет на БФА за 2013 г.

Бюджет на БФА за 2012 г.

Бюджет на БФА за 2011 г.


Финансови отчети

Финансов отчет на приходите и разходите на БФА за 2016 г.

Финансов отчет на приходите и разходите на БФА за 2015 г.

Финансов отчет на приходите и разходите на БФА за 2014 г.

Финансов отчет на приходите и разходите на БФА за 2013 г.

Финансов отчет на приходите и разходите на БФА за 2012 г.

Финансов отчет на приходите и разходите на БФА за 2011 г.

Финансов отчет на приходите и разходите на БФА за 2010 г.

Финансов отчет на приходите и разходите на БФА за 2009 г.


Решения на Общото събрание на БФА от 2017 г.

Решения на Общото събрание на БФА от 2016 г.

Протокол от Общото събрание на БФА от 28 ноември 2015 г.

Решения на Общото събрание на БФА от 28 ноември 2015 г.

Решения на Общото събрание на БФА от 2015 г.

Решения на Общото събрание на БФА от 2014 г.

Решения на Общото събрание на БФА от 2013 г.

Решения на Общото събрание на БФА от 25 февруари 2012 г.

Решения на Общото събрание на БФА от 2011 г.

Решения на Общото събрание на БФА от 05 юни 2010 г.

 

 

 

Send mail to bfavio@abv.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/20/22