Home Up Feedback Contents Search

 Правилник F3A
 

 

Фигури F3A

 

 

 

Представяне на комплекс P-15 за F3 Акробатични (Power Point)

Правилник за класове F3 Акробатични (български)

Списък на лицензираните съдии в класовете F3 Акробатични


Изпълнение на фигурите за клас F3A комплекс P13 (презентация на английски)

Описание на фигурите за F3A за 2012 г.  

Правилник за клас F3A Спорт S13 (RC Акробатични) редакция 2012 г. 

Правилник за класовете F3 (акробатични) ред.2012 г. Английски

Състезателен картон за RC Акробат  (клас Народен) за деца и юноши

Правилник за клас F3A "Народен" (RC Акробатични) редакция 2010 г. (валиден за 2012)

Правилник за клас F3A "Народен" (RC Акробатични) редакция 2010 г.

Правилник за клас F3A ( RC Акробатични) редакция 2010 г.

Правилник за клас F3A ( RC Акробатични) редакция 2008 г.

Правилник за клас F3A "Народен" (RC Акробатични) редакция 2008 г.

Правилник за клас F3A "Спорт" (RC Акробатични) редакция 2008 г.

 

 

 

 

 

Send mail to bfavio@abv.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 01/20/16