Home Up Feedback Contents Search

Фигури F3A

 

 

 

 

 

 

Предварителен комплекс P-13 (2012-2013)

 

Пояснение от преводача: разбирайте тоно като четвърт тактово тоно, т.е. три тона са 3 такта от 4-тактово тоно.

 

P-13.01 Половин детелина с хоризонтално тоно

От нормален полет, дръпнете през лупинг до вертикално изкачване, натиснете през лупинг до хоризонтален полет, изпълнете едно тоно. Натиснете през лупинг до вертикално снижение, дръпнете през лупинг и излезте в нормален полет.

 

P-13.02 Ранверсман с тоно нагоре, тоно надолу

От нормален полет, дръпнете през лупинг до вертикално изкачване. Изпълнете тоно, изпълнете ранверсман до вертикално спускане. След което тоно, натиснете през лупинг до изход по гръб.

 

P-13.03 Три тона в една посока, три тона в обратната посока

От полет по гръб, изпълнете последователно три тона и три тона в обратна посока, изход по гръб.

 

P-13.04 Половин квадратен лупинг с последователни две тона в обратни посоки

От полет по гръб, натиснете през лупинг до вертикално изкачване. Изпълнете последователно две тона в противоположни посоки, натиснете през лупинг до нормален полет.

 

P-13.05 Триъгълник с тоно на всяка страна

От нормален полет, натиснете през 1/8 лупинг до снижаване под 45, изпълнете едно тоно. Натиснете през 3/8 лупинг до хоризонтален полет, изпълнете едно тоно. Натиснете през 3/8 лупинг до изкачване под 45 , направете едно тоно. Натиснете през 1/8 лупинг до нормален изход.

 

P-13.06 Половин S с тоно

От нормален полет, изпълнете едно тоно и веднага след това натиснете през лупинг до изход по гръб.

 

P-13.07 Изкачване под 45 с чупещо тоно

От полет по гръб, натиснете през 1/8 лупинг до изкачване под 45. Изпълнете 1 чупещо тоно, натиснете през 1/8 лупинг до нормален изход.

 

P-13.08 Обърната шапка с тоно надолу, тоно нагоре

От нормален полет, натиснете през лупинг до вертикално снижение. Изпълнете тоно, натиснете през лупинг до хоризонтален полет. Натиснете шрез лупинг до вертикално изкачване, направете тоно, натиснете през лупинг до нормален изход.

 

P-13.09 Свредел с 2 витки, 2 витки в обратна посока

От нормален полет, изпълнете свредел с 2 витки, незабавно последван от още 2 витки в обратна посока. Изпълнет евертикално снижение, дръпнете през лупинг до нормален изход.

 

P-13.10 Хъмпти-Бъмп с тоно нагоре, тоно надолу (Вариант: две последователни тона нагоре )

От нормален полет , дръпнете през лупинг до вертикално изкачване. Изпълнете тоно, натиснете през лупинг до вертикално снижение. Изпълнете тоно, дръпнете през лупинг до нормален полет.

 

Вариант: От нормален полет, дръпнете през лупинг до вертикално изкачване, изпълнете последователно две тона. Натиснете през лупинг до вертикално снижение. Дръпнете през лупинг до нормален изход.

 

P-13.11 Кубинска осморка с вписани тона 90 на двата лупинга

От нормален полет, дръпнете през 5/8 лупинг до 45 снижение като на 90 при върха впишете тоно. Натиснете през лупинг до ново 45 снижение като на 90 при върха впишете тоно. Дръпнете през 1/8 лупинг до нормален изход.

 

P-13.12 Половин лупинг

От нормален полет дръпнете през лупинг до изход по гръб.

 

P-13.13 Квадратен лупинг с тоно на всяка страна

От полет по гръб, дръпнете през лупинг до вертикално снижение, изпълнете тоно. Натиснете през лупинг до хоризонтален полет, изпълнете тоно. Дръпнете през лупинг до вертикално изкачване, изпълнете тоно. Натиснете през лупинг до хоризонтален полет, изпълнете тоно, излезте по гръб.

 

P-13.14 Фигура 9 с последователни две тона

От полет по гръб, натиснете през лупинг до вертикално снижение. Изпълнете последователно две тона. Дръпнете през лупинг до нормален изход.

 

P-13.15 Последователни тоно, тоно и тоно в обратни посоки

От нормален полет изпълнете последователно тоно, тоно в обратната посока и тоно в обратната посока на цялото тоно, нормален изход.

 

P-13.16 Половин ъглов лупинг с тоно, лупинг на нож, тоно

От нормален полет дръпнете през 1/8 лупинг до изкачване под 45. Изпълнете тоно, лупинг на нож до изкачване под 45. Изпълнете тоно и дръпнете през 1/8 лупинг до изход по гръб.

 

P-13.17 Фигура Z с последователни четири 1/8 тона

От полет по гръб, дръпнете през 3/8 лупинг до снижаване под 45. Изпълнете последователно четири 1/8 тона. Дръпнете през 3/8 лупинг до нормален изход.

 

Send mail to bfa@dir.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 01/14/13