Home Up Feedback Contents Search

Шампиони

 

 

 

Шампиони на България за 2012 година.

Авиомоделизъм:

 

F1A - Цветан Цветков - "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица

F1B - Валентин Савов  - "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица

F1C - Николай П. Николов - "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица

F2A - Георги Леков - "Спортен Клуб Моделисти" гр.Пловдив

F2B - Ангел Маргаров - "Спортен Клуб Моделисти" гр.Пловдив

F2D - Ромео Дончев - "САМ Икар" гр.Дупница

F3A - Христо Гавраилов - "КРЕДО-Клуб по Моделизъм" гр.София

F3A-W - Любомир Атанасов - "Спортно-Технически Клуб Стрела" гр.Д.Митрополия

F3A Народен - Велин Величков - "КРЕДО-Клуб по Моделизъм" гр.София

F3J - Милен Тотев - "Спортен Клуб Моделизми" гр.Казанлък

F3K - Стойчо Николаев - "Модел Клуб Шумен" гр.Шумен

F3C - Венцислав Петров  - "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица

F5J - Константин Ранов - "САМ Икар" гр.Дупница

F5B - Георги Миров - Моделклуб гр.Варна

 

 

за юноши:

F1A - Николай Бърдаров - ЦАМК гр.София

F1B - Марияна Савова  - "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица

F1P - Цветан Минев - "Модел Клуб Ловеч" гр.Ловеч

F2A - Цветан Минев - "Модел Клуб Ловеч" гр.Ловеч

F2B - Дамян Пазвански - "Спортно-Технически Клуб Стрела" гр.Д.Митрополия

F2D - Ивайло Захариев - ОУСК гр.Бургас

F3J - Филип Стаменков - "Модел Клуб Шумен" гр.Шумен

F3J/R - Младен Тотев - "Спортен Клуб Моделизми" гр.Казанлък

RC Акробат - Цветан Вълчев - "Спортен Клуб Моделизми" гр.Казанлък

F5J - Младен Тотев - "Спортен Клуб Моделизми" гр.Казанлък

 

 

за деца:

F1H - Ваня Пенчева - "Автомоделен Клуб" гр.Левски

P-30 - Христина Савова - "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица

HLG - Радослав Стефанов - "Автомоделен Клуб" гр.Левски

Тренкорд - Стефан Георгиев - "Автомоделен Клуб" гр.Левски

Кордов Акробат - Лъчезар Николов - "СТК Стрела" гр.Долна Митрополия

F3J/R - Младен Тотев - "Спортен Клуб Моделизми" гр.Казанлък

RC Акробат - Младен Тотев - "Спортен Клуб Моделизми" гр.Казанлък

 

 

Ракетомоделизъм:

S1В - Николай Петров - "АМК Икар" гр.Севлиево

S3A - Борис Леков - "Спортен Клуб Моделист Каспичан" гр.Каспичан

S4A - Мартин Иванчев  - "Ракетомоделен Клуб Кондор" гр.Пещера

S5B - Димитър Вачков - "Ракетомоделен Клуб Кондор" гр.Пещера

S6A - Мария Сомлева - "СКМ Икар-2010" гр.Севлиево

S7 - Димитър Вачков - "Ракетомоделен Клуб Кондор" гр.Пещера

S8E/P - Ангел Тодоров - "САМ Икар" гр.Дупница

S9A - Тошко Стоянов - "Спортен Клуб Моделист Каспичан" гр.Каспичан

 

за юноши:

S1A - Тони Станев - "Спортен Клуб Моделист Каспичан" гр.Каспичан

S3A - Кристиян Борисов - "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица

S4A - Мартин Иванчев - "Ракетомоделен Клуб Кондор" гр.Пещера

S6A - Стоян Радков - "Моделклуб Девня - РЦ" гр.Девня

S7 - Николай Рядков - "Ракетомоделен Клуб Кондор" гр.Пещера

S8D - Слав Братоев - "Моделклуб Девня - РЦ" гр.Девня

S9A - Тошко Александров - "Ракетомоделен Клуб Кондор" гр.Пещера

 

за деца:

S3A - Станимир Петров - "СКМ Икар-2010" гр.Севлиево

S6A - Манол Парашкевов - "СКМ Икар-2010" гр.Севлиево

Шоу - Теодор Тодоров - "СКМ Икар-2010" гр.Севлиево

 

 


Шампиони на България за 2011 година.

Авиомоделизъм:

 

F1A - Цветан Бончев - ЦАМК гр.София

F1B - Валентин Савов  - "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица

F1C - Емил Атанасов - "СМК Приста" гр.Русе

F2A - Асен Танев - "Спортен Клуб Моделисти" гр.Пловдив

F2B - Ангел Маргаров - "Спортен Клуб Моделисти" гр.Пловдив

F2D - Любомир Дончев - "САМ Икар" гр.Дупница

F3A - Павел Иванов - АМК гр.Варна

F3A-W - Павел Иванов - АМК гр.Варна

F3A Народен - Младен Тотев - "Спортно-Технически Клуб Стрела" гр.Д.Митрополия

F3A Спорт - Николай Иванов - "Спортно-Технически Клуб Стрела" гр.Д.Митрополия

F3J - Валентин Вълчев - "Модел Клуб Шумен" гр.Шумен

F3K - Десислав Пенев - "Модел Клуб Шумен" гр.Шумен

F3C - Венцислав Петров  - "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица

F5J - Сотир Лазарков - "САМ Икар" гр.Дупница

F5B - Кирил Гарабетов - "Спортен Клуб Моделисти" гр.Пловдив

F5Bul - Кирил Гарабетов - "Спортен Клуб Моделисти" гр.Пловдив

 

за юноши:

F1A - Венцислав Димитров - "Спортно-Технически Клуб Стрела" гр.Д.Митрополия

F1B - Марияна Савова  - "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица

F1P - Никола Стефанов - "Модел Клуб Ловеч" гр.Ловеч

F2A - Георги Леков - "Спортен Клуб Моделисти" гр.Пловдив

F2B - Дамян Пазвански - "Спортно-Технически Клуб Стрела" гр.Д.Митрополия

F3J/R - Десислав Пенев - "Модел Клуб Шумен" гр.Шумен

RC Акробат - Младен Тотев - "Спортно-Технически Клуб Стрела" гр.Д.Митрополия

 

 

за деца:

F1H - Ивайло Трифонов - "Спортно-Технически Клуб Стрела" гр.Д.Митрополия

P-30 - Ванеса Вескова - "Модел Клуб Ловеч" гр.Ловеч

HLG - Радослав Стефанов - "Автомоделен Клуб" гр.Левски

Тренкорд - Симона Иванова - "Модел Клуб Ловеч" гр.Ловеч

Кордов Акробат - Дамян Пазвански - "СТ Клуб Стрела" гр.Д.Митрополия

F3J/R - Младен Тотев - "Спортно-Технически Клуб Стрела" гр.Д.Митрополия

RC Акробат - Младен Тотев - "Спортно-Технически Клуб Стрела" гр.Д.Митрополия

 

 

Ракетомоделизъм:

S1В - Тошко Стоянов - "Спортен Клуб Моделист Каспичан" гр.Каспичан

S3A - Стефан Василев - "АМК Икар" гр.Севлиево

S4A - Валентин Савов  - "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица

S5B - Димитър Вачков - "Ракетомоделен Клуб Кондор" гр.Пещера

S6A - Борис Леков - "Спортен Клуб Моделист Каспичан" гр.Каспичан

S7 - Димитър Вачков - "Ракетомоделен Клуб Кондор" гр.Пещера

S8E/P - Ангел Тодоров - "Спортен Клуб Моделист Каспичан" гр.Каспичан

S9A - Борис Леков - "Спортен Клуб Моделист Каспичан" гр.Каспичан

 

за юноши:

S3A - Михаела Братоева - "Моделклуб Девня - РЦ" гр.Девня

S4A - Валери Вълков - "Спортен Клуб Моделист Каспичан" гр.Каспичан

S6A - Михаела Братоева - "Моделклуб Девня - РЦ" гр.Девня

S7 - Васил Търпоманов - "Ракетомоделен Клуб Кондор" гр.Пещера

S9A - Валери Вълков - "Спортен Клуб Моделист Каспичан" гр.Каспичан

 

за деца:

S3A - Димитър Бончев - "Спортен Клуб Моделист Каспичан" гр.Каспичан

S6A - Николай Ненчев - "Спортен Клуб Моделист Каспичан" гр.Каспичан

Шоу - Мартин Иванчев - "Ракетомоделен Клуб Кондор" гр.Пещера

 

 


 

Шампиони на България за 2010 година.

 

Авиомоделизъм:

 

F1A

F1B

F1C

F2A

F2B

F2C

F2D

F3A

F3A-W

F3A Народен

F3A Спорт

F3J

F3K

F3C

F4C

F4C-W

F5B

F5Bul

 

за юноши:

F1A,

F1B,
F1P,

F2A,

F2B,

F2D,

F3J/R,

RC Акробат,

F3J,

F3K,

 

за деца:

F1H,

P-30,

HLG,

Тренкорд,

Кордов Акробат,

F3J/R,

RC Акробат,

 

 

Ракетомоделизъм:

S1A

S3A

S4A

S5B

S6A

S7

S8E/P

S9A

 

за юноши:

S3A,

S4A,

S6A,

S7,

S9A

 

за деца:

S3A

S6A

Шоу.

 

 

Send mail to bfa@dir.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 01/14/13