Home Up Feedback Contents Search

 Протоколи Ракето
 

 

 

 

 

Тук са публикувани протоколи от състезания по ракетомоделизъм преди 1990 година.

Това са протоколи, които получих от колеги, съхранили ги дълго време, за което им благодаря.

Естествено, не всички протоколи са съхранени и много липсват. Моля всички, които притежават

такива протоколи или снимки, да ги предоставят за съхранение в електронен вид.

За тази страница протоколи предоставиха Пенко Пенев, Драгомир Драганов, Ангел Янков, Валентин Савов

 

 

 

1988 - Републиканско първенство конструктори

1988 - Републиканско първенство за средношколци

1988 - Републиканско първенство за пионери

 

1987 - Републиканско първенство конструктори

1987 - Републиканско първенство за средношколци

1987 - Републиканско първенство за пионери

1987 - Републиканско първенство жени

 

1986 - Републиканско първенство конструктори

1986 - Републиканско първенство за средношколци

1986 - Републиканско първенство за пионери

1986 - Републиканско първенство за жени

 

1985 - Републиканско първенство конструктори

1985 - Републиканско първенство за средношколци

1985 - Републиканско първенство за пионери

 

1984 - Републиканско първенство конструктори

1984 - Републиканско първенство за средношколци

1984 - Републиканско първенство за пионери

 

1983 - Републиканско първенство конструктори

1983 - Републиканско първенство за средношколци

1983 - Републиканско първенство за пионери

 

1982 - Републиканско първенство конструктори

1982 - Републиканско първенство за средношколци

1982 - Републиканско първенство за пионери

1982 - Републиканско първенство жени

1982 - Турнир Девня

 

1981 - Републиканско първенство конструктори

1981 - Републиканско първенство за средношколци

1981 - Републиканско първенство за пионери

 

1980 - Републиканско първенство конструктори

1980 - Републиканско първенство за средношколци

1980 - Републиканско първенство за пионери

1980 - Турнир Девня`80

 

1979 - Републиканско първенство конструктори

1979 - Републиканско първенство за средношколци

1979 - Републиканско първенство за пионери

 

1978 - Републиканско първенство конструктори

1978 - Републиканско първенство за средношколци

1978 - Републиканско първенство за пионери

 

1977 - Републиканско първенство конструктори

1977 - Републиканско първенство за средношколци

1977 - Републиканско първенство за пионери

 

1976 - Републиканско първенство конструктори

1976 - Републиканско първенство за средношколци

1976 - Републиканско първенство за пионери

 

1975 - Републиканско първенство конструктори

1975 - Републиканско първенство за средношколци

1975 - Републиканско първенство за пионери

 

1974 - Републиканско първенство конструктори

1974 - Републиканско първенство за средношколци

1974 - Републиканско първенство за пионери

 

1973 - Републиканско първенство конструктори

1973 - Републиканско първенство за средношколци

1973 - Републиканско първенство за пионери

1973 - Купа Албена

 

1972 - Републиканско първенство конструктори

1972 - Републиканско първенство за средношколци

1972 - Републиканско първенство за пионери

1972 - Турнир Карлово72

 

1970 - Републиканско първенство конструктори

 

 

 

Send mail to bfavio@abv.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 01/20/16