Home Up Feedback Contents Search

 Протоколи
 

 

Протоколи Ракето

 

 

 

Тук са публикувани протоколи от състезания по авиомоделизъм преди 1990 година.

Това са протоколи, които получих от колеги, съхранили ги дълго време, за което им благодаря.

Естествено, не всички протоколи са съхранени и много липсват. Моля всички, които притежават

такива протоколи или снимки, да ги предоставят за съхранение в електронен вид.

За тази страница протоколи предоставиха Пенко Пенев, Драгомир Драганов, Валентин Христов, Валентин Савов и Розен Тодоров 

 

1990

Републиканско първенство конструктори

Купа "Никола Бонев"

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

 

1989

Републиканско първенство за Свободнолетящи

Републиканско първенство за Кордови

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

Купа "Ловеч 89" Кордови

 

1988

Републиканско първенство Кордови

Купа "Динамо" Свободнолетящи

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

"Купа на Майсторите" Кордови гр.Шумен

Областно първенство гр.Шумен

 

1987

Републиканско първенство конструктори Свободнолетящи

Републиканско първенство конструктори Кордови

Купа "Никола Бонев"

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

Зонално първенство Свободнолетящи гр.Шумен

 

1986

Републиканско първенство конструктори Свободнолетящи

Републиканско първенство конструктори

Купа "Никола Бонев"

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

 

1985

Републиканско първенство конструктори

Купа "Никола Бонев"

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

 

1984

Републиканско първенство конструктори

Купа "Никола Бонев"

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

"Дружба и Братство" Кордови гр.Шумен

 

1983

Републиканско първенство конструктори

Купа "Никола Бонев"

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

 

1982

Републиканско първенство конструктори

Купа "Никола Бонев"

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

 

1981

Републиканско първенство конструктори

Купа на ПВО и ВВС

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

 

1980

Републиканско първенство конструктори

Купа на ПВО и ВВС

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

 

1979

Републиканско първенство конструктори

Купа на ПВО и ВВС

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

 

1978

Републиканско първенство конструктори

Купа на ПВО и ВВС

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

Турнир в Ст.Загора Кордови

 

1977

Републиканско първенство конструктори

Купа на ПВО и ВВС

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

Международна Купа "София" кордови

 

1976

Републиканско първенство конструктори Свободнолетящи

Републиканско първенство конструктори Кордови

Купа на ПВО и ВВС Свободнолетящи

Купа на ПВО и ВВС Кордови

Републиканско първенство за средношколци Свободнолетящи

Републиканско първенство за средношколци Кордови

Републиканско първенство за пионери

 

1975

Републиканско първенство конструктори

Купа на ПВО и ВВС за Кордови

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

 

1974

Републиканско първенство конструктори

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

Републикански рекорди 1974 г.

 

1973

Републиканско първенство конструктори

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

 

1972

Републиканско първенство конструктори

Републиканско първенство за средношколци Свободнолетящи

Републиканско първенство за средношколци Кордови

Републиканско първенство за пионери

Контролно и турнир Кордови

 

1971

Републиканско първенство конструктори

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

Контролно състезание Свободнолетящи

Контролно състезание Кордови

 

 

1970

Републиканско първенство конструктори

 

 

 

 

Републиканско първенство конструктори

Купа на ПВО и ВВС

Републиканско първенство за средношколци

Републиканско първенство за пионери

 

 

 

Send mail to bfavio@abv.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: 01/18/19